Tin học thống kê tài chính vượt khó hoàn thành nhiệm vụ

(eFinance Online) - Ngày 21/12, Cục Tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai đã tham dự và chỉ đạo tại Hội nghị.  
Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Chí Thanh.Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Chí Thanh.

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính (THTK) Nguyễn Việt Hà cho biết, để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu của Chiến lược Tài chính và thực hiện theo định hướng đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, Cách mạng công nghiệp lần thứ IV đang là xu thế lớn có tác động đến phát triển kinh tế - xã hội của tất cả các quốc gia, Cục THTK nhận thấy quy mô, phạm vi các dự án ngày càng lớn, phức tạp, nhưng được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị trong Bộ cùng với sự nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, Cục THTK đã tổ chức triển khai các dự án, nhiệm vụ trọng tâm theo chức năng nhiệm vụ.

Trong đó, công tác xây dựng và hướng dẫn cơ chế chính sách luôn luôn được quan tâm và chủ động triển khai, bám sát các quy định hiện hành về triển khai ứng dụng CNTT, thống kê và thực tế triển khai CNTT của Bộ Tài chính để hướng dẫn kịp thời cho các đơn vị, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động triển khai ứng dụng CNTT và thống kê tài chính từ trung ương đến địa phương. 

Năm 2017, khối lượng công việc thẩm định các đề án, dự án, nhiệm vụ CNTT cũng như công tác đấu thầu mua sắm của Cục cũng như của các hệ thống là rất lớn. Qua công tác thẩm định đã giúp cho các đơn vị chấn chỉnh kịp thời các tồn tại, hoàn thiện lại quy trình, hồ sơ tài liệu để đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của nhà nước, của ngành, góp phần triển khai CNTT của ngành được hiệu quả và tiết kiệm chi ngân sách. Bên cạnh đó, kết quả kiểm tra năm 2017 đã được các đơn vị đánh giá có chất lượng và đạt hiệu quả tốt, qua kết quả kiểm tra đã giúp cho các đơn vị được kiểm tra hoàn thiện hồ sơ, quy trình thủ tục để phục vụ cho việc kiểm toán, thanh tra của các đơn vị chức năng ngoài ngành Tài chính. Đồng thời, qua công tác kiểm tra, các đơn vị hệ thống trong ngành nắm rõ hơn các quy định của nhà nước về lĩnh vực CNTT, rút kinh nghiệm cho các năm tiếp theo và giúp các đơn vị có định hướng, kế hoạch tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán bộ làm công tác quản lý, vận hành hệ thống ứng dụng CNTT để các cán bộ nâng cao kiến thức về quy trình quản lý dự án đầu tư ứng dụng CNTT, đấu thầu mua sắm và tổ chức khai thác sử dụng sản phẩm CNTT, góp phần đảm bảo cho hoạt động triển khai ứng dụng CNTT tuân thủ đúng quy định của Nhà nước và của Bộ Tài chính.

Tin học thống kê tài chính vượt khó hoàn thành nhiệm vụ ảnh 1 Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Chí Thanh.
Bên cạnh đó, Cục THTK đã hối hợp chặt chẽ trong triển khai nhiệm vụ chung toàn ngành, xây dựng phương án, báo cáo Bộ để thống nhất triển khai thực hiện: bản quyền phần mềm; các ứng dụng dùng chung nội bộ ngành... đảm bảo rõ về nội dung, phù hợp với phân cấp chung của ngành và đáp ứng được yêu cầu triển khai, vận hành.

Công tác an toàn thông tin đã được các cấp lãnh đạo quan tâm đúng mức, tổ chức triển khai một cách bài bản và toàn diện, các hoạt động đảm bảo an toàn thông tin đã được tích hợp trong tất cả các công đoạn liên quan đến thông tin và hệ thống thông tin; Thường xuyên phân tích các sự kiện, sự cố có khả năng tác động đến hệ thống thông tin của Bộ Tài chính. Trong năm 2017 không để xảy ra hiện tượng thất thoát thông tin, bí mật của ngành Tài chính qua môi trường mạng, không xảy ra tình trạng bị tấn công làm ngừng trệ hoạt động của hệ thống. Hiện nay Cục THTK tiếp tục nghiên cứu các quy định của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành liên quan để cập nhật các quy định liên quan đến công tác ATTT tại Bộ Tài chính.

Đặc biệt, công tác thống kê và cơ sở dữ liệu được tập trung triển khai và có nhiều đổi mới, bên cạnh việc tiếp tục triển khai các công việc thường xuyên, duy trì và đảm bảo cung cấp kịp thời các thông tin về kinh tế, xã hội phục vụ công tác quản lý điều hành của Bộ Tài chính, tiếp tục triển khai thực hiện theo đúng lộ trình, kế hoạch Đề án Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính. Công tác quản lý tài chính, tài sản được thực hiện chặt chẽ, tuân thủ đúng các quy định về chế độ, tiêu chuẩn, định mức. Cục THTK đã triển khai tổng hợp ý kiến của địa phương về việc tiếp nhận tài sản do Bộ Tài chính mua sắm trang bị cho các Sở Tài chính.

Tin học thống kê tài chính vượt khó hoàn thành nhiệm vụ ảnh 2 Phó Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính Nguyễn Việt Hà
trình bày báo cáo tại Hội nghị. Ảnh: Chí Thanh.
Tại Hội nghị, Thứ trưởng Vũ Thị Mai đánh giá cao sự cố gắng của toàn thể đội ngũ cán bộ của Cục THTKTC và các hệ thống lớn thuộc Bộ trong lĩnh vực CNTT. 

Đối với nhiệm vụ năm 2018, Thứ trưởng yêu cầu, công tác triển khai ứng dụng CNTT và thống kê năm 2018 của toàn ngành nói chung và của Cục Tin học và Thống kê tài chính nói riêng cần tập trung vào một số nhiệm vụ cụ thể, trong đó: Cục THTK khẩn trương trình Bộ ban hành định hướng ứng dụng CNTT trong ngành Tài chính nhằm tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Đồng thời trên cơ sở định hướng ứng dụng CNTT trong ngành Tài chính, các đơn vị rà soát, đề xuất các nhiệm vụ triển khai cho giai đoạn đến năm 2020, tổng hợp báo cáo Bộ các nội dung điều chỉnh kế hoạch 5 năm CNTT giai đoạn 2016 - 2020, phù hợp với các định hướng ứng dụng CNTT toàn ngành...

(PV)