Tính nợ doanh nghiệp nhà nước vào nợ công là bất bình đẳng

Tại cuộc họp báo chuyên đề vừa được tổ chức, trả lời câu hỏi liên quan việc tính nợ công cần xem xét tính nợ doanh nghiệp Nhà nước, ông Trương Hùng Long - Cục trưởng Cục Quản lý nợ (Bộ Tài chính) cho biết, việc tính nợ doanh nghiệp Nhà nước vào nợ công sẽ là việc bất bình đẳng.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Ông Long đánh giá, Luật Quản lý nợ công được các tổ chức tài chính quốc tế như WB, ADB ghi nhận là theo đúng chuẩn thông lệ Quốc tế. 

Hiện các nước trên thế giới áp dụng Luật quản lý nợ công hầu hết không đưa nợ doanh nghiệp Nhà nước vào nợ công. Chỉ có một số nước (không nhiều) thực hiện việc này và đều là những nước nhỏ và phạm vi doanh nghiệp Nhà nước nhỏ mới tính nợ vào nợ công. 

Hơn thế nữa, trong bối cảnh hiện nay tất cả các lĩnh vực của Nhà nước đều có vai trò của doanh nghiệp Nhà nước, khi chuyển cơ chế thị trường thống nhất Luật doanh nghiệp Nhà nước thành Luật doanh nghiệp chung đảm bảo sự minh bạch, công khai và bình đẳng. Chính vì thế, doanh nghiệp Nhà nước cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với việc sử dụng vốn như các doanh nghiệp khác. Do đó, việc tính vào nợ của doanh nghiệp nhà nước vào nợ công của Chính phủ là bất bình đẳng.

(T.H)