Tổng thu NSNN tháng 1 ước đạt 97,4 nghìn tỷ đồng

(eFinance Online) -Báo cáo của Bộ Tài chính cho biết, tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) tháng 1 ước đạt 97,4 nghìn tỷ đồng, bằng 8% dự toán, bằng 103,9% so với tháng 1/2016. 
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Trong đó, thu nội địa ước đạt 87,9 nghìn tỷ đồng bằng 8,9% dự toán, tăng 4% so với tháng 1/2016 (nếu không kể tiền sử dụng đất thì đạt 71,9 nghìn tỷ đồng, bằng 8,7% dự toán, tăng 6,1% so với tháng 1/2016). 

Thu từ dầu thô ước đạt 2,3 nghìn tỷ đồng, bằng 6% dự toán, giảm 25% so cùng kỳ năm 2016. Sản lượng thanh toán tháng 1 ước đạt 660 nghìn tấn, bằng 5,4% kế hoạch, bằng 52,8% so cùng kỳ năm 2016.

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 19,2 nghìn tỷ đồng, bằng 6,7% dự toán, xấp xỉ mức thực hiện cùng kỳ năm 2016. Sau khi hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ (12 nghìn tỷ đồng), thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 7,2 nghìn tỷ đồng, bằng 4% dự toán, tăng 15,8% so với tháng 1/2016.

Tổng chi cân đối NSNN tháng 1/2017 ước đạt 87,25 nghìn tỷ đồng, bằng 6,3% dự toán. Đặc biệt, để tạo điều kiện cho các đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ngay từ đầu năm, Bộ Tài chính đã chủ động tạm cấp kinh phí tháng 1/2017 cho các đơn vị đang trong thời gian chờ phân bổ dự toán; thực hiện chi trả trước tiền lương hưu và các khoản trợ cấp đến hết tháng 2/2017 tạo điều kiện cho các đối tượng là người có công với cách mạng, người hưởng lương hưu, trợ cấp xã hội vui đón Tết cổ truyền Đinh Dậu. Bên cạnh đó, đã xuất cấp 13 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để cứu trợ, cứu đói giáp hạt cho nhân dân vùng khó khăn. 

Nhìn chung tình hình thu, chi NSNN tháng 1 năm 2017, cân đối NSTW và ngân sách chính quyền địa phương các cấp được đảm bảo. 

(T.H)