TQ thành lập trung tâm chống ô nhiễm do sản phẩm điện tử

Theo Bộ Thông tin Trung Quốc (MII), nước này sẽ thành lập 3 trung tâm chống ô nhiễm từ sản phẩm điện tử.
TQ thành lập trung tâm chống ô nhiễm do sản phẩm điện tử

Các trung tâm do viện nghiên cứu điện tử thuộc MII quản lý, sẽ chịu trách nhiệm kiểm tra các sản phẩm điện tử, thực hiện những biện pháp quản lý của chính phủ nhằm kiểm soát ô nhiễm từ các sản phẩm này; cũng như tiến hành nghiên cứu các tiêu chuẩn và đề ra biện pháp tiết kiệm năng lượng, tái chế và tiêu hủy sản phẩm điện tử.

Chẳng hạn, những chiếc điện thoại di động chứa nhiều kim loại nặng như chì, berili, bromua dùng trong các bo mạch... có khả năng gây nguy hiểm cho con người; trung tâm chống ô nhiễm sẽ nghiên cứu để giảm thiểu những nguy cơ đó.

(Xinhua/Tuổi Trẻ)