Triển khai Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030

(eFinance Online) - Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành vào tháng 5/2017. Đây là căn cứ pháp lý để Việt Nam thực hiện cam kết với cộng đồng quốc tế.
Triển khai Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa phối hợp với Cơ quan Liên hợp quốc tại Việt Nam và Tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ) tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững (Chương trình nghị sự 2030). Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh tham dự và có bài phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương cho biết, Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành vào tháng 5/2017. Đây là căn cứ pháp lý để Việt Nam thực hiện cam kết với cộng đồng quốc tế, đóng góp có trách nhiệm vào các nỗ lực chung của toàn cầu về phát triển bền vững (PTBV).

Ông Phạm Hoàng Mai, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, nội dung Kế hoạch hành động quốc gia về thực hiện Chương trình nghị sự 2030 bao gồm 17 mục tiêu chung, 115 mục tiêu cụ thể,  các nhiệm vụ chủ yếu được phân kỳ thực hiện theo 2 giai đoạn 2017 -2020 và 2012 -2030 cùng các chỉ tiêu giám sát đang được xây dựng.

Tại Hội nghị, cùng với các nội dung giới thiệu về Kế hoạch hành động, các đại biểu tham dự cũng được lắng nghe định hướng triển khai Kế hoạch hành động của đại diện một số Bộ. Đây cũng là dịp để các đại biểu thảo luận về những khó khăn, thách thức trong việc triển khai thực hiện kế hoạch hành động từ đó đưa ra các giải pháp, cách thức để thực hiện hiệu quả Kế hoạch hành động, việc huy động sự tham gia của các bên liên quan, sự hỗ trợ tích cực của các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ trong quá trình triển khai hành động và cơ chế phối hợp, hợp tác giữa các bên liên quan trong và ngoài nước.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Chủ tịch Hội đồng quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh nhấn mạnh, PTBV là nhiệm vụ của toàn Đảng, Chính phủ, các Bộ ngành, địa phương và của từng doanh nghiệp, người dân. Quá trình thực hiện Kế hoạch hành động đòi hỏi phải có sự phân công trách nhiệm rõ ràng, phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ ngành, giữa Chính phủ và người dân, giữa Việt Nam và các nước, các tổ chức quốc tế. Đồng thời, phải tăng cường tính công khai minh bạch, đảm bảo cho tất cả các bên liên quan đều có thể giám sát được.

Đồng thời, Phó Thủ tướng Chính phủ cũng bày tỏ mong muốn Việt Nam sẽ tiếp tục nhận được sự hợp tác, hỗ trợ của các tổ chức quốc tế để giúp tận dụng được các cơ hội và vượt qua thách thức, đạt được mục tiêu PTBV.

(T.N)