Từ 01/3 đến 15/4/2015, mua tạm trữ 1 triệu tấn quy gạo vụ Đông Xuân

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 241/QĐ-TTg về việc mua tạm trữ 1 triệu tấn quy gạo trong vụ Đông Xuân năm 2014-2015 ở Đồng bằng Sông Cửu Long. Thời hạn mua tạm trữ từ ngày 01/3 đến hết ngày 15/4/2015.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo Quyết định, sẽ mua tạm trữ theo tỷ lệ quy đổi thóc: gạo là 2:1; bao gồm các loại thóc, gạo (kể cả gạo tẻ, nếp, thơm và tấm các loại).

Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo một số ngân hàng thương mại cho vay mua tạm trữ thóc, gạo trong thời gian tối đa 6 tháng  kể từ ngày mua tạm trữ đến hết ngày 31/8/2015. Ngân sách Nhà nước sẽ hỗ trợ 100% lãi suất tiền vay mua thóc, gạo tạm trữ với thời gian hỗ trợ lãi suất tối đa là 4 tháng kể từ ngày mua tạm trữ đến hết ngày 30/6/2015.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn cụ thể việc thực hiện hỗ trợ lãi suất theo quy định, bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện việc hỗ trợ lãi suất nêu trên. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ định, hướng dẫn một số ngân hàng thương mại thực hiện việc cho vay mua tạm trữ thóc, gạo theo quy định.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ở Đồng bằng sông Cửu Long phối hợp với Hiệp hội lương thực Việt Nam  trong việc phân bổ chỉ tiêu và chỉ đạo, hướng dẫn việc mua tạm trữ thóc, gạo; đồng thời phối hợp với các bộ, ngành liên quan kiểm tra, giám sát việc mua tạm trữ thóc, gạo trên địa bàn địa phương.

(T.H)