Từ 15/10/2015: Thực hiện BHYT với 100% người làm công tác cơ yếu

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu. Theo đó, từ ngày 15/10/2015, thực hiện bảo hiểm y tế đối với 100% người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đang công tác tại tổ chức cơ yếu thuộc các Bộ, ngành, địa phương.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Nghị định quy định từ ngày 15/10/2015 đến 31/12/2015, thực hiện bảo hiểm y tế đối với 15% đối tượng quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu. Từ ngày 1/1/2016, thực hiện bảo hiểm y tế ít nhất 30% đối với các đối tượng quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu nêu trên và từ ngày 1/1/2018, tỷ lệ này được nâng lên là ít nhất 60%. Đến ngày 1/1/2020, 100% các đối tượng này sẽ được thực hiện bảo hiểm y tế.

Nghị định cũng nêu rõ, mức đóng bảo hiểm y tế hằng tháng bằng 4,5% tiền lương tháng đối với Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang tại ngũ; Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ và sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đang công tác tại Ban Cơ yếu Chính phủ, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đang công tác tại tổ chức cơ yếu thuộc các Bộ, ngành, địa phương.

Mức đóng bảo hiểm y tế hằng tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở đối với các đối tượng: Hạ sĩ quan, binh sĩ đang tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong lực lượng công an nhân dân; học viên công an nhân dân hưởng sinh hoạt phí từ ngân sách nhà nước; học viên cơ yếu hưởng sinh hoạt phí từ ngân sách nhà nước theo chế độ, chính sách như đối với học viên Quân đội.

(NQ)