Từ 25/8 sẽ áp dụng chính sách hỗ trợ ngư dân bám biển

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành Nghị định 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản. Trong đó, chủ tàu đóng mới hay nâng cấp tàu được vay ngân hàng tối đa 95% tổng giá trị đầu tư với thời hạn vay tới 11 năm, lãi suất chủ tàu phải trả thấp nhất là 1%/năm và cao nhất chỉ là 3%/năm.

Ngân sách Nhà nước sẽ hỗ trợ 100% kinh phí mua bảo hiểm tai nạn thuyền viên cho mỗi thuyền viên làm việc trên tàu. Nguồn: Internet.Ngân sách Nhà nước sẽ hỗ trợ 100% kinh phí mua bảo hiểm tai nạn thuyền viên cho mỗi thuyền viên làm việc trên tàu. Nguồn: Internet.

Nghị định 67/2014/NĐ-CP quy định chính sách về đầu tư, tín dụng, bảo hiểm, chính sách ưu đãi thuế và một số chính sách khác áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam hoạt động thủy sản; Các chủ tàu đặt hàng đóng mới tàu, nâng cấp tàu phục vụ hoạt động khai thác thủy sản và các tổ chức, cá nhân thực hiện dự án đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động thủy sản cũng nằm trong diện thụ hưởng chính sách.

Lãi suất rất thấp

Nội dung Nghị định quy định, đối với đóng mới tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ công suất trên 400CV trở lên, chủ tàu vỏ thép được vay vốn ngân hàng thương mại tối đa 95% tổng giá trị đầu tư đóng mới vỡi lãi suất 7%/năm, trong đó chủ tàu trả 1%/năm, ngân sách Nhà nước cấp bù 6%/năm. Chủ tàu vỏ gỗ được vay tối đa 70% tổng giá trị đầu tư đóng mới, với lãi suất 7%/năm, trong đó chủ tàu trả 3%/năm, ngân sách Nhà nước cấp bù 4%/năm.

Đối với đóng mới tàu hải sản xa bờ, chủ tàu vỏ thép công suất từ 400CV đến dưới 800CV được vay tối đa 90% tổng giá trị đầu tư đóng mới với lãi suất 7%/năm, trong đó chủ tàu trả 2%/năm, ngân sách Nhà nước cấp bù 5%/năm. Với công suất từ 800CV trở lên, chủ tàu được vay tối đa 95% tổng giá trị đầu tư đóng mới tàu với lãi suất 7%/năm, trong đó chủ tàu trả 1%/năm, ngân sách Nhà nước cấp bù 6%/năm.

Chủ tàu hải sản xa bờ vỏ gỗ được vay tối đa 70% tổng giá trị đầu tư đóng mới với lãi suất 7%/năm, trong đó chủ tàu trả 3%/năm, ngân sách Nhà nước cấp bù 4%/năm. Đối với việc đóng mới tàu vỏ gỗ đồng thời gia cố bọc vỏ thép, bọc vỏ vật liệu mới, chủ tàu được vay tối đa 70% tổng giá trị đầu tư đóng mới với lãi suất 7%/năm, trong đó chủ tàu trả 3%/năm, ngân sách Nhà nước cấp bù 4%/năm.

Các chủ tàu vỏ gỗ muốn nâng cấp tàu sẽ được vay tối đa 70% giá trị nâng cấp tàu với lãi suất 7%/năm, trong đó chủ tàu trả 3%/năm, ngân sách Nhà nước cấp bù 4%/năm.

Thời hạn cho vay kéo dài trong 11 năm

Thhời hạn cho vay sẽ kéo dài trong 11 năm, trong đó năm đầu tiên chủ tàu được miễn lãi và chưa phải trả nợ gốc. Chủ tàu được thế chấp giá trị tài sản hình thành từ vốn vay làm tài sản để đảm bảo khoản vay. Lãi suất được duy trì ổn định 7%/năm. Trong trường hợp chủ tàu gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng, tùy từng trường hợp, chủ tàu được ngân hàng cơ cấu lại thời hạn trả nợ và được xử lý theo hợp đồng bảo hiểm.

Ngoài ra, các chủ tàu khai thác hải sản và cung cấp dịch vụ hậu cần khai thác hải sản đang hoạt động nghề cá có hiệu quả, có khả năng tài chính, có phương án sản xuất kinh doanh cụ thể sẽ được vay tối đa 70% giá trị cung cấp dịch vụ hậu cần đối với tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản, tối đa 70% chi phí cho một chuyến đi biển đối với tàu khai thác hải sản, với lãi suất 7%/năm.

Hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm

Ngân sách Nhà nước hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm cho các tàu khai thác hải sản xa bờ, tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ là thành viên tổ, đội hợp tác xã khai thác hải sản và có tổng công suất máy chính từ 90CV trở lên.

Ngân sách Nhà nước sẽ hỗ trợ 100% kinh phí mua bảo hiểm tai nạn thuyền viên cho mỗi thuyền viên làm việc trên tàu. Ngoài ra, Ngân sách Nhà nước sẽ hỗ trợ hàng năm kinh phí mua bảo hiểm thân tàu, trang thiết bị, ngư lưới cụ trên mỗi tàu với mức: 70% kinh phí mua bảo hiểm đối với tàu công suất từ 90CV đến dưới 400CV; 90% đối với tàu 400CV trở lên.

Chính sách ưu đãi về Thuế

Nội dung Nghị định cũng quy định, việc miễn thuế tài nguyên đối với hải sản tự nhiên khai thác, không thu lệ phí trước bạ đối với tàu, thuyền khai thác thủy, hải sản. Sản phẩm thủy sản bán ra, bảo hiểm tàu, thuyền, trang thiết bị và các dụng cụ cần thiết khác phục vụ trực tiếp khai thác hải sản không phải chịu thuế giá trị gia tăng.Các cá nhân tổ chức thuê mặt nước sử dụng nuôi trồng thủy, hải sản sẽ được miễn tiền thuê đất.

Chủ tàu khai thác hải sản được hoàn thuế giá trị gia tăng của tàu dùng để khai thác hải sản đối với tàu được đóng mới, nâng cấp có công suất từ 400CV trở lên.Các móc, thiết bị, nguyên liệu, linh kiện trong nước chưa sản xuất được để đóng mới, nâng cấp tàu có công suất từ 400CV trở lên sẽ được miễn thuế nhập khẩu.

Ngoài những ưu đãi kể trên, các cá nhân, tổ chức thụ hưởng theo Nghị định cũng sẽ được hưởng các chính sách khác như hỗ trợ chi phí đào tạo, chi phí vận chuyển hàng hóa, chi phí thiết kế mẫu tàu, chi phí duy tu, sửa chữa tàu theo định kỳ...

Nghị định 67/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 25/8/2014.

(Thanh Huyền)