Ứng 210 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý phương án ứng trước 210 tỷ đồng kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014 - 2016 cho 6 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

6 địa phương được ứng vốn là Thái Bình 75 tỷ đồng, Thừa Thiên Huế 28 tỷ đồng, Đà Nẵng 11 tỷ đồng, Khánh Hòa 25 tỷ đồng, Lâm Đồng 45 tỷ đồng và Hậu Giang 26 tỷ đồng.vThời gian thực hiện và giải ngân số vốn được ứng trước nêu trên đến hết ngày 31/12/2015.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính bố trí kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015 để hoàn ứng theo quy định. Đồng thời, Thủ tướng giao các Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo chức năng nhiệm vụ được giao sẽ hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các địa phương triển khai thực hiện theo quy định.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được ứng vốn trái phiếu Chính phủ nêu trên chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số vốn được giao đúng mục đích, đúng đối tượng và đúng quy định của pháp luật.

(Thanh Huyền)