Ứng 400 tỷ đồng xây dựng cầu treo dân sinh

Thủ tướng Chính vừa phủ đồng ý ứng trước 400 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương cho Bộ Giao thông vận tải thực hiện Đề án xây dựng cầu treo dân sinh đảm bảo an toàn giao thông trên phạm vi 28 tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên trong năm 2014.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý Bộ Giao thông vận tải trên cơ sở khảo sát thực tế và thống nhất với các Bộ, ngành, địa phương liên quan tiến hành lập, thẩm định và phê duyệt theo quy định Đề án xây dựng trước 186 cầu dân sinh để đáp ứng yêu cầu cấp bách, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn vùng dân tộc, miền núi thuộc 28 tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên.

Theo Bộ Giao thông vận tải, hiện nay, số lượng cầu treo triển khai thực hiện là 188 cầu, trong đó có 186 cầu trong danh sách và bổ sung 2 cầu Nam Công, tỉnh Hà Nam và cầu Thà Tò, tỉnh Lạng Sơn. Dự kiến, 86 cầu sẽ được hoàn thành trong năm 2014, 102 cầu còn lại sẽ hoàn thành trước tháng 7/2015.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính bố trí kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước của Bộ Giao thông vận tải từ năm 2015 để thu hồi số vốn ứng trước nêu trên theo quy định.

(Thanh Huyền)