Ứng hơn 7.500 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định ứng trước 7.575,095 tỷ đồng kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015 cho một số dự án của các Bộ và địa phương, số vốn này được thực hiện và thanh toán đến hết ngày 31/3/2015.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương thông báo danh mục, mức vốn ứng của từng dự án và hướng dẫn các Bộ và địa phương có liên quan triển khai thực hiện việc ứng vốn theo quy định.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí kế hoạch vốn năm 2015 để thu hồi số vốn ứng trước nêu trên theo quy định và chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan thanh tra, kiểm toán về tính chính xác của số liệu, danh mục và mức vốn ứng trước của các dự án. Bộ Tài chính có trách nhiệm kiểm soát và thực hiện ứng vốn cho các dự án theo quy định.

Các Bộ và địa phương liên quan có trách nhiệm thông báo và đôn đốc các đơn vị thuộc phạm vi quản lý triển khai thực hiện việc ứng vốn theo đúng danh mục được thông báo. Đồng thời, bố trí kế hoạch vốn năm 2015 để hoàn trả số vốn ứng trước theo quy định.

(Thanh Huyền)