Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật phí và Lệ phí

Trong chương trình phiên họp lần thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chiều 6/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật Phí và lệ phí. Đây là lần đầu tiên dự án Luật được trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chuẩn bị trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 9 vào tháng 5/2015. Dự án Luật Phí và lệ phí do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng báo cáo tại phiên họp. Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng báo cáo tại phiên họp.
Nhiều ý kiến tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao công tác chuẩn bị, soạn thảo Luật của Bộ Tài chính. Nhiều ý kiến đồng tình cho rằng, Luật Phí và lệ phí đủ điều kiện để trình ra trước Quốc hội tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII vào tháng 5/2015.
Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng bày tỏ nhất trí ban hành Luật nhưng đề nghị cơ quan soạn thảo Luật rà soát để thể hiện tính thống nhất, đồng bộ trong các văn bản pháp luật khác có liên quan. Bà Tòng Thị Phóng cho rằng, hồ sơ chuẩn bị đủ điều kiện để trình QH vào kỳ họp thứ 9 tới đây. Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng đề nghị phạm vi điều chỉnh, liên quan đến các tổ chức, cá nhân là người nước ngoài cần được quy định rõ trong Luật.
 
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, và cho biết, Ban soạn thảo dự án Luật sẽ phối hợp với Ban thẩm tra để tiếp thu sửa đổi các ý kiến xác đáng.
 
Kết luận phiên thảo luận, Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, dự án Luật Phí, lệ phí do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo cơ bản đáp ứng các tiêu chí và đủ điều kiện trình ra trước QH vào kỳ họp thứ 9, QH khóa XIII vào tháng 5/2015. Về phạm vi điều chỉnh, UBTVQH thống nhất sự cần thiết phải ban hành dự án Luật để khắc phục những tồn tại, bất cập sau 13 năm thực hiện Pháp lệnh Phí, lệ phí; đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính và cải cách thủ tục thuế.
 
Tuy nhiên, Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Ban soạn thảo phải rà soát lại tổng thể dự án Luật để đảm bảo tính hợp Hiến cũng như các quy định của pháp luật.
 
"Phải kịp thời thu các khoản thu vào NSNN; Luật hóa minh bạch các khoản thu phí, lệ phí để đưa vào ngân sách. Đồng thời, phải rà soát lại Danh mục và một số phạm vi cụ thể của dự án Luật. UBTVQH cơ bản nhất trí việc chuyển một số khoản phí sang cơ chế giá đối với dịch vụ công, y tế, giáo dục…”. - Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu.
 
(T.H - tổng hợp)