Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

(eFinance Online) - Sáng ngày 15/7, Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán - Bộ Tài chính long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Vụ CĐKTKTBộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Vụ CĐKTKT

Phát biểu Khai mạc buổi lễ, ông Đặng Thái Hùng Vụ trưởng Vụ Chế độ Kế toán và kiểm toán (CĐKTKT) nhấn mạnh, các thế hệ cán bộ của đơn vị - những chuyên gia kế toán, kiểm toán Việt Nam có quyền tự hào về sự trưởng thành của hệ thống kế toán, kiểm toán Việt Nam qua các thời kỳ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Những năm gần đây, hệ thống kế toán, kiểm toán không ngừng lớn mạnh, đổi mới toàn diện theo định hướng thị trường và hội nhập quốc tế. 

Trong điều kiện kinh tế thị trường cũng như sự đẩy mạnh hợp tác của Bộ Tài chính Việt Nam trong lĩnh vực này với các tổ chức nghề nghiệp quốc tế (ACCA, CPA Úc, ICAEW...) và tổ chức quốc tế (WB, IMF...), giai đoạn hiện nay chính là giai đoạn định hình rõ nhất định hướng phát triển và khung pháp lý cho hoạt động kế toán - kiểm toán, qua đó đã nâng tầm cao mới trong việc định hướng và cập nhật những thông lệ quốc tế vào Việt Nam.

Với chức năng nhiệm vụ của mình, Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán đã tham mưu cho Bộ Tài chính hoạch định và xây dựng thể chế chính sách trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán để ban hành các đạo luật rất quan trọng như: Luật Kế toán năm 2003 và Luật Kế toán sửa đổi năm 2015; Luật Kiểm toán độc lập năm 2011; nhiều Nghị định, Quyết định, Thông tư của Bộ Tài chính quy định về công tác kế toán, kiểm toán độc lập, kiểm toán nội bộ và chuẩn mực kế toán áp dụng cho các ngành, các lĩnh vực trong nền kinh tế quốc dân.

Ghi nhận những kết quả đã đạt được của Vụ CĐKTKT, Bộ Trưởng Đinh Tiến Dũng biểu dương những thành tích trong quá trình xây dựng trưởng thành và phát triển của đơn vị, các thế hệ cán bộ Lãnh đạo và công chức Vụ CĐKTKT đã phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để đạt được những thành tựu quan trọng trong việc tham mưu cho Bộ Tài chính làm tốt công tác quản lý Nhà nước về kế toán, kiểm toán.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh: Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán cần bám sát mục tiêu, yêu cầu theo Chiến lược phát triển kế toán - kiểm toán Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và cần triển khai thực hiện tốt các nội dung theo Chiến lược đề ra. 

Theo đó, cần tiếp tục nghiên cứu đề xuất để hoàn thiện các văn bản pháp luật về kế toán; đề xuất hành lang pháp lý cũng như các giải pháp để phát triển thị trường dịch vụ kế toán, kiểm toán, mở rộng các đối tượng thuộc diện bắt buộc kiểm toán báo cáo tài chính; tiếp tục củng cố về tổ chức bộ máy để thực hiện tốt và có hiệu quả chức năng quản lý, giám sát về kế toán, kiểm toán; đẩy mạnh sự phát triển các tổ chức nghề nghiệp chuyên nghiệp trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán theo hướng tự quản; tích cực hội nhập quốc tế về kế toán, tham gia các thỏa thuận quốc tế và công nhận lẫn nhau đối với kế toán viên, kiểm toán viên hành nghề… trong khối ASEAN và các nước khác; nâng cao vị thế của kế toán, kiểm toán Việt Nam trong khu vực.

Cũng tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, thay mặt Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Vụ CĐKTKT về những đóng góp to lớn của Vụ trong 60 năm xây dựng phát triển và trưởng thành.

(PV)