Xác định giá trị tài sản NN được thực hiện theo cơ chế thị trường

Đây là nội dung trong Nghị định 29/2014/NĐ-CP quy định cụ thể về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu, việc quản lý, xử lý đối với tài sản sau khi được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước vừa được Chính phủ ban hành.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Ngoài ra,  đối với tài sản là tang vật, phương tiện VPHC khi bán đấu giá đều phải ký kết hợp đồng bán đấu giá tài sản trừ trường hợp không thuê được tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp.

Nghị định quy định các trường hợp được bán chỉ định tài sản là vật chứng vụ án, tài sản của người bị kết án bị tịch thu; Quy định tỷ lệ trích thưởng đối với người phát hiện và giao nộp tài sản bị đánh rơi, bỏ quên là di tích lịch sử, văn hóa, bảo vật quốc gia...

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2014.

(T.H)