Xuất tạm ứng 16.192 tấn gạo hỗ trợ học sinh đầu năm học mới

(eFinance Online) - Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành quyết định xuất tạm ứng hơn 16.192 tấn gạo hỗ trợ học sinh trong 2 tháng đầu học kỳ I của năm học 2016 - 2017. 
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Thực hiện Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn cũng như chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, đầu năm học 2016-2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ra quyết định, giao Tổng cục DTNN tạm thời xuất cấp hơn 16.192 tấn gạo hỗ trợ các em học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn trong 2 tháng đầu học kỳ I, kịp ngày khai giảng năm học mới.

Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng giao Tổng cục DTNN khẩn trương tổ chức xuất kho, vận chuyển, giao gạo theo đúng quy định về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng DTQG; phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh để tổ chức giao gạo cho các địa phương để hỗ trợ cho học sinh kịp vào đầu năm học mới theo đúng quy định. 

Đồng thời tổng hợp nhu cầu hỗ trợ gạo cho học sinh của các địa phương trong năm học 2016-2017 để báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính ra quyết định xuất cấp gạo bổ sung cho các địa phương và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả hỗ trợ gạo cho học sinh của các địa phương theo đúng quy định.

Được biết,  trong năm học 2016-2017, Tổng cục DTNN sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban dân tộc và Ủy ban nhân dân các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, phân phối và sử dụng gạo tại các địa phương để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các trường hợp sai sót, sử dụng gạo không đúng mục đích.

(PV)