Báo lỗi sai mật khẩu khi logon vào máy

Tôi không đổi mật khẩu Logon vào máy, nhưng bây giờ vào theo mật khẩu hiện tại bị báo lỗi sai mật khẩu?

Báo lỗi sai mật khẩu khi logon vào máy

Trả lời:

- Nếu mật khẩu có chứa chữ số, cần kiểm tra trên bàn phím nút NumLock đã bật chưa, nếu chưa thì phải bật lên.

- Nếu mật khẩu không chứa chữ in hoa thì kiểm tra trên bàn phím có bật phím

Caps Lock không, nếu có thì tắt đi. Ngược lại nếu cần chữ in hoa thì phải bật Caps Lock lên.

- Kiểm tra cả 2 lỗi trên mà không mắc phải thì kiểm tra dòng Log on to khi vào máy, phải chọn đúng VPBTC.