Bộ Tài chính sẽ nâng “chất” dịch vụ công trực tuyến

(eFinance Online) - Theo kết quả đánh giá mức độ ứng dụng CNTT của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2017 do Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện, Bộ Tài chính xếp thứ Nhất trong các Bộ và cơ quan ngang Bộ về số lượng dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 (331 dịch vụ) và số lượng hồ sơ được xử lý trực tuyến (trên 29 triệu hồ sơ). Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng xếp thứ 2 về dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trong bảng xếp hạng Vietnam ICT Index 2017. 
Ảnh: P.An.Ảnh: P.An.

Đồng thời, đầu tháng 7/2018 vừa qua, Bộ Tài chính được vinh danh đứng đầu khối các bộ, ngành ứng dụng CNTT trong xây dựng Chính phủ điện tử tại Lễ Công bố Đơn vị phát triển Chính phủ điện tử tiêu biểu năm 2017” do Hội Truyền thông số Việt Nam chủ trì phối hợp với Công ty IDG Việt Nam tổ chức

Kết quả khả quan

Theo Bộ Tài chính, tính đến hết ngày 10/8/2018, tổng số thủ tục hành chính (TTHC) tại Bộ Tài chính là 961thủ tục, trong đó 114 thủ tục đã được cung cấp thành DVCTT  mức độ 1; 409 thủ tục đã được cung cấp thành DVCTT mức độ 2; 167 thủ tục đã được cung cấp thành DVCTT mức độ 3 và 271 thủ tục đã được cung cấp thành DVCTT mức độ 4. 

So với năm  2017, tổng số DVCTT mức độ 3, 4 của ngành Tài chính đã tăng 107 dịch vụ (từ 331 lên 438 dịch vụ). Các DVCTT của ngành Tài chính được người dân, tổ chức và doanh nghiệp đón nhận và sử dụng rất hiệu quả.

Số lượng hồ sơ tiếp nhận qua phương thức trực tuyến hàng năm lên tới 30 triệu hồ sơ, trong đó số lượng hồ sơ DVCTT mức độ 4 đạt trên 24 triệu hồ sơ. Tổng cục Hải quan và Tổng cục Thuế là 2 đơn vị có số lượng DVCTT mức độ 4 và số lượng hồ sơ tiếp nhận trực tuyến nhiều nhất.

Ngoài ra DVCTT cấp mã số quan hệ ngân sách, DVCTT lĩnh vực quản lý giá và DVCTT của Kho bạc Nhà nước cũng được người dân khai thác sử dụng hiệu quả. 

Bên cạnh đó, thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ giao tại Phần IV Nghị quyết 36a/NQ-CP, Bộ Tài chính đã ghi loại chi CNTT theo phân ngành kinh tế trong hệ thống mục lục ngân sách như quy định tại Luật Công nghệ thông tin năm 2006, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định để hướng dẫn các bộ, ngành và địa phương thực hiện từ năm 2016. Đồng thời, thực hiện hóa đơn điện tử trên phạm vi toàn quốc; trong đó cơ quan thuế hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ thực hiện hóa đơn điện tử có xác thực của cơ quan thuế.

Tiếp tục triển khai dịch vụ nộp thuế qua mạng, hoàn thuế điện tử và phối hợp với các cơ quan liên quan để triển khai dịch vụ nộp thuế đất đai, lệ phí trước bạ, hộ cá nhân qua mạng; tiếp tục hoàn thiện nâng cao hiệu quả hệ thống hải quan điện tử, thực hiện cơ chế một cửa quốc gia và kết nối cơ chế một cửa ASEAN, phối hợp với các đơn vị triển khai thực hiện kết nối trao đổi thông tin giữa cơ quan hải quan với các cơ quan quản lý nhà nước, các ngân hàng thương mại và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics, bảo hiểm và các dịch vụ khác có liên quan.

Kho bạc Nhà nước đã xây dựng các dịch vụ công điện tử phục vụ kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua mạng, triển khai tại 5 thành phố trực thuộc Trung ương trước ngày 01/4/2016 và đánh giá, đề xuất triển khai diện rộng trong các năm 2017 và 2018.

Phối hợp giữa các đơn vị trong triển khai DVCTT 

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, việc phối hợp triển khai DVCTT giữa các đơn vị thuộc Bộ được triển khai khá tốt.

Trong năm 2017, Cục Tin học và Thống kê tài chính đã tiến hành kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai DVCTT trực tiếp tại từng đơn vị tổng cục, chia sẻ kinh nghiệm, cũng như lắng nghe các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai DVCTT của các đơn vị để từ đó có những đề xuất, kiến nghị với Lãnh đạo Bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn để cùng thực hiện tốt công tác cải cách hành chính ngành Tài chính.

Năm 2016, Cục đã hoàn thiện hệ thống kết nối dịch vụ công của các đơn vị thuộc Bộ qua webservice. Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính cung cấp một webservice cho phép các đơn vị đẩy số liệu thống kê hồ sơ dịch vụ công lên Cổng. Đồng thời triển khai chức năng cho phép chuyên viên của cơ quan Bộ quản lý và rà soát lại số liệu các đơn vị cung cấp dịch vụ công đẩy dữ liệu lên cổng Bộ.

Hiện các đơn vị như: Tổng cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã kết nối webservice thành công trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính. Tổng cục Thuế đang tiến hành nâng cấp ứng dụng để công khai thông tin khai, nộp điện tử từ tháng 5/2018 với số khai thuế và nộp thuế điện tử và đã thử nghiệm kết nối thành công với Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính qua webservice.

Đối với việc tích hợp DVCTT của Bộ Tài chính lên Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cục Tin học và Thống kê tài chính đã tích hợp thành công dịch vụ công cấp mã số quan hệ ngân sách lên Cổng dịch vụ công Quốc gia phiên bản thử nghiệm và sẽ tích hợp chính thức các DVCTT của Bộ Tài chính khi có hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.

Kế hoạch triển khai trong thời gian tới

Cục Tin học và Thống kê tài chính cho biết đã làm việc trực tiếp với 10 đơn vị (Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Vụ Tài chính ngân hàng, Cục Quản lý giám sát Bảo hiểm, Cục Quản lý giám sát kế toán kiểm toán, Cục Tài chính doanh nghiệp, Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại, Cục Quản lý công sản) để rà soát thủ tục hành chính và đề xuất xây dựng DVCTT mức độ 3, 4. Đây là các đơn vị có TTHC và triển khai xây dựng DVCTT.

Căn cứ kết quả rà soát, trong giai đoạn 2018-2020, Bộ Tài chính sẽ triển khai xây dựng 118 DVCTT mức độ 4, trong đó có 88 dịch vụ được xây dựng từ mức độ 1, 2 và 30 dịch vụ được nâng cấp từ mức độ 3.

Như vậy đến năm 2020, Bộ Tài chính sẽ có tổng số 526 DVCTT mức độ 3, 4 (trong đó có 137 DVCTT mức độ 3 và 389 DVCTT mức độ 4).

Phương An