Bộ Tài chính thực hiện tốt Nghị quyết 36a về Chính phủ điện tử

(eFinance Online) - Cục Tin học và Thống kê tài chính vừa cho biết, triển khai thực hiện Quyết định số 2765/QĐ-BTC ngày 24/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Ban hành kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử, các đơn vị CNTT trong ngành đã thực hiện khá tốt.
Bộ Tài chính thực hiện tốt Nghị quyết 36a về Chính phủ điện tử

Cụ thể, tổng số thủ tục hành chính tại Bộ Tài chính đã triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến đến nay là 949 thủ tục. Trong đó có 244 dịch vụ công trực tuyến mức độ 1; 331 dịch vụ công trực tuyến mức độ 2; 92 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 284 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Hệ thống gửi/nhận văn bản giữa Bộ Tài chính và Văn phòng Chính phủ cũng hoạt động ổn định. Trong năm 2017, hệ thống đã nhận 10.290 văn bản (bao gồm tất cả các văn bản hành chính và văn bản quy phạm pháp luật) và gửi đi 5.234 văn bản.

Trong lĩnh vực Thuế, Tổng cục Thuế cũng đã triển khai thí điểm khai thuế điện tử đối với tờ khai cho thuê nhà tại Cục Thuế thành phố Hà Nội, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh và các Chi cục Thuế trực thuộc. Cụ thể, từ ngày 01/01/2017 tính đến ngày 28/02/2018 đã có 50.698 tờ khai điện tử đã gửi đến cơ quan thuế (trong đó Cục Thuế Hà Nội là 15.816 tờ khai, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh là 34.882 tờ khai) trên tổng số 104.226 tờ khai đạt tỷ lệ 48,64%.

Tổng cục Thuế cũng đã kết nối dữ liệu thành công với 03 Ngân hàng thương mại (Ngân hàng VietcomBank, Ngân hàng VietinBank, Ngân hàng AgriBank) và đang tuyên truyền, phổ biến để người dân sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử.

Về thí điểm triển khai khai và nộp thuế điện tử lệ phí trước bạ (LPTB), Tổng cục Thuế đã phối hợp với Cục CSGT, Ngân hàng, đại lý xe Trường Hải, Honda, Cục Thuế thành phố Hà Nội hoàn thành việc thử nghiệm đăng ký xe trên địa bàn quận Ba Đình, Hai Bà Trưng thuộc thành phố Hà Nội. Đến nay, hệ thống ứng dụng đã sẵn sàng triển khai rộng tại Hà Nội và Hồ Chí Minh khi có đầy đủ căn cứ pháp lý.

Hoàn thuế điện tử: Ngày 04/08/2017, hệ thống mở rộng triển khai cung cấp dịch vụ cho người nộp thuế tại 63 tỉnh. Tính từ ngày 01/08/2017 đến ngày 28/2/2018: tổng số doanh nghiệp tham gia hoàn thuế điện tử là 4.649 trên tổng số 13.324 doanh nghiệp hoàn thuế đạt tỷ lệ 34,85%; số hồ sơ tiếp nhận là 11.926 hồ sơ trên tổng số 44.696 hồ sơ đạt tỷ lệ 26,68%; tổng số hồ sơ hệ thống đã giải quyết hoàn là 9.513 hồ sơ với tổng số tiền đã giải quyết hoàn là hơn 49,874 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực Hải quan, triển khai cơ chế một cửa quốc gia và kết nối cơ chế một cửa ASEAN: Tính đến nay, Cơ chế một cửa quốc gia đã kết nối chính thức với 11/13 Bộ, ngành đạt 84,6%, đã thực hiện 47/284 TTHC đạt 16,5% TTHC thông qua Cơ chế một cửa quốc gia với tổng số hồ sơ hành chính được xử lý là hơn 800 nghìn bộ, khoảng trên 18 nghìn doanh nghiệp tham gia.

Kết nối trao đổi thông tin với các cơ quan quản lý nhà nước, các ngân hàng thương mại và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Logistic, bảo hiểm và các dịch vụ khác liên quan: ngành Hải quan đã ký thỏa thuận hợp tác thu thuế XNK bằng phương thức điện tử với 38 ngân hàng, theo đó 90% số thu thuế XNK năm 2017 được thực hiện thông qua ngân hàng.

Để tiếp tục tạo thuận lợi cho doanh nghiệp được nộp thuế mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện, hiện nay Tổng cục Hải quan đang triển khai Đề án nộp thuế điện tử và thông quan 24/7, mở thêm một phương thức thanh toán thuế mới cho doanh nghiệp. Hệ thống được chính thức triển khai từ ngày 23/10/2017 và đến hết năm 2017 đã có 11 ngân hàng thương mại tham gia...

(GN)