Cần chuẩn hoá, tích hợp và phối hợp đồng bộ giữa các đơn vị CNTT trong toàn ngành

Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014 về công tác tài chính nội ngành, vừa được Bộ Tài chính tổ chức chiều 8/1, tại Hà Nội.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Theo đó, Bộ trưởng cho rằng, việc thực hiện tốt kế hoạch năm 2014, tạo đà để hoàn thành kế hoạch 5 năm (2011 - 2015) là rất quan trọng. Trong bối cảnh về kinh tế, xã hội vẫn còn nhiều khó khăn, các hệ thống CNTT ngành Tài chính đang có sự điều chỉnh lớn về tính tập trung, thống nhất, đòi hỏi cần có sự chuẩn hoá, tích hợp và phối hợp đồng bộ giữa các đơn vị CNTT trong toàn ngành. Bối cảnh trên là thách thức lớn đặt ra cho toàn thể cán bộ CNTT ngành nói chung và cán bộ, công chức, viên chức của từng đơn vị hệ thống nói riêng.

"Năm 2014 là năm tăng tốc trước khi kết thúc kế hoạch 5 năm 2011 - 2015, với nhiệm vụ thực hiện kế hoạch 5 năm toàn ngành, cũng như kế hoạch 5 năm của các đơn vị hệ thống còn rất nặng nề. Một mặt phải tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch của năm 2013 chưa hoàn thành, một mặt phải tổ chức triển khai nhiệm vụ, kế hoạch của năm 2014, đòi hỏi tất cả các cấp, các đơn vị phải tập trung chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu năm mới có thể hoàn thành được kế hoạch", Bộ trưởng nói.

Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ phải tập trung nhân lực, nguồn lực để tổ chức thực hiện các đề án dự án trọng điểm toàn ngành như: Dự án an toàn bảo mật; Đề án ứng dụng CNTT trong công tác quản lý tài chính, đầu tư xây dựng, tài sản và kế toán trong các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính trên cơ sở phần mềm kế toán nội bộ của Kho bạc Nhà nước; tăng cường sử dụng văn bản điện tử cải cách hành chính theo yêu cầu của Chính phủ; tự thực hiện quản trị vận hành hệ thống TABMIS; hệ thống ITAIS bắt đầu tổ chức triển khai thực hiện; hệ thống VNACCS bắt đầu triển khai chính thức từ tháng 5/2014...

Tuân thủ đúng quy định về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, năm 2013 là năm đầu tiên các đơn vị hệ thống (Cục Tin học và Thống kê tài chính, Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan) triển khai chương trình công tác theo chức năng nhiệm vụ mới phù hợp với tổ chức triển khai ứng dụng CNTT theo quy chế quản lý đầu tư ứng dụng CNTT. Qua đó, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy làm công tác quản lý đầu tư ứng dụng CNTT từng bước được kiện toàn, củng cố theo hướng bao quát toàn bộ các lĩnh vực quản lý, chuyên nghiệp, chuyên sâu hơn, phân cấp theo yêu cầu quản lý ở từng cấp, từng đơn vị.

Trong quản lý đầu tư có sự phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị về CNTT và đơn vị quản lý tài chính nội ngành, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các đơn vị, các cấp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, hiện đại hoá gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính của ngành.

Mặc dù là năm thực hiện kiện toàn, sắp xếp tổ chức, bộ máy nhằm đáp ứng các yêu cầu đặt ra cho công tác quản lý ứng dụng CNTT, Thống kê trong giai đoạn mới, năm có nhiều khó khăn về kinh tế, tài chính, nhưng với sự chủ động, nỗ lực, quyết tâm của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức CNTT ngành Tài chính trong năm 2013 đã xây dựng, duy trì hơn 90 hệ thống ứng dụng; 1.778 mạng LAN đáp ứng yêu cầu 100% đơn vị cấp tỉnh, huyện (Kho bạc, Hải quan, Thuế); Hệ thống HTTT thống nhất ngành Tài chính với 2.441 điểm kết nối và 4.081 kênh truyền. 

Cần chuẩn hoá, tích hợp và phối hợp đồng bộ giữa các đơn vị CNTT trong toàn ngành ảnh 1
Quang cảnh Hội nghị.

Kết quả triển khai thể hiện qua: Năm 2013, Bộ Tài chính trở lại xếp hạng thứ nhất trong khối các Bộ, ngành về ứng dụng CNTT; Hoàn thành đóng gói, bàn giao và chính thức tiếp nhận, vận hành hệ thống TABMIS sau hơn 8 năm xây dựng, triển khai dự án đã đánh dấu sự trưởng thành của đội ngũ cán bộ CNTT ngành Tài chính.

Việc triển khai các chương trình ứng dụng CNTT không chỉ mang lại lợi ích hỗ trợ công tác quản lý tài chính của ngành mà còn mang lại hiệu quả rõ rệt cho toàn xã hội, như việc hoàn thành triển khai dự án Hiện đại hóa thu nộp thuế đã tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế khi thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách, cải cách thủ tục hành chính; Giảm nguồn lực nhập cùng loại thông tin về chứng từ thu tại các đơn vị thuộc ngành Tài chính; thông tin nhanh số thu vào ngân sách nhà nước qua Kho bạc, tập trung quản lý đối với các khoản thu vào ngân sách nhà nước và các khoản tạm thu qua KBNN, khắc phục tình trạng không thống nhất về thông tin thu nộp.

Triển khai các Hệ thống chỉ đạo điều hành, Quản lý văn bản và điều hành đã đạt được mục tiêu tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của ngành Tài chính theo yêu cầu của Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ, góp phần cải cách hành chính, tiết kiệm chi phí; chương trình quản lý đăng ký tài sản gắn với chữ ký số được triển khai cho các Bộ/ngành, địa phương bên cạnh việc góp phần dần hình thành CSDL tập trung về tài sản nhà nước, đáp ứng được yêu cầu tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng tài sản trên toàn quốc để báo cáo Chính phủ, báo cáo Quốc hội đã góp phần cải cách hành chính qua việc giảm báo cáo giấy.

Bên cạnh đó, trong năm 2013, với chức năng quản lý nhà nước về triển khai ứng dụng CNTT, Thống kê trong toàn ngành, Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính (TH&TKTC) đã tổ chức nhiều lớp tập huấn, nâng cao nhận thức về công tác an toàn, an ninh thông tin cho cán bộ của Bộ Tài chính; qua các giải pháp triển khai cụ thể từng bước đã đáp ứng được yêu cầu an toàn bảo mật đối với hệ thống ứng dụng CNTT của ngành Tài chính, giảm nguy cơ tấn công qua mạng vào các ứng dụng, thông tin, dữ liệu nội bộ của cơ quan Bộ, góp phần đảm bảo môi trường làm việc an toàn, hiệu quả cho các cán bộ trong ngành Tài chính.

Đồng thời, tiếp tục duy trì một hạ tầng kỹ thuật hiện đại về công nghệ, ổn định (hệ thống các Trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế, hạ tầng truyền thông thống nhất toàn ngành với gần 5.000 kênh truyền kết nối từ TW đến tất cả các quận huyện, hệ thống máy chủ lớn chuẩn sẵn sàng cao, hệ thống sao lưu, lưu trữ dữ liệu công nghệ mới,... PV), đáp ứng được yêu cầu của các bài toán ứng dụng lớn như hệ thống thông tin tích hợp ngân sách và kho bạc (TABMIS), hệ thống Thuế, Hải quan điện tử...

Về giải ngân CNTT năm 2013, báo cáo tại Hội nghị cho biết: Tổng dự toán chi NSNN cho CNTT năm 2013 đã phân bổ, giao dự toán của toàn ngành là 2.163.233 triệu đồng. Đến 31/12/2013, toàn ngành giải ngân 1.806.344 triệu đồng, đạt tỷ lệ giải ngân là 83,5% tổng dự toán được sử dụng. Dự kiến đến 31/1/2014, toàn ngành giải ngân CNTT năm 2013 là 1.924.679 triệu đồng đạt 89,0% tổng dự toán được sử dụng (cao hơn 6% so với giải ngân năm 2012)...

Hoàn thiện cơ chế chính sách, tạo điều kiện cho ứng dụng và phát triển CNTT

Để hoàn thành các nhiệm vụ ứng dụng CNTT trong năm 2014 và các nhiệm vụ đột xuất được Bộ giao, đáp ứng yêu cầu về thời gian, chất lượng, hệ thống CNTT ngành Tài chính đã đặt ra các mục tiêu cụ thể.

Theo đó, hệ thống CNTT ngành Tài chính sẽ hoàn thiện các chính sách, cơ chế tạo điều kiện cho ứng dụng và phát triển CNTT. Tiếp tục kiến nghị về việc sửa đổi Nghị định số 102/2009/NĐ-CP, báo cáo Bộ tổ chức họp giữa Lãnh đạo Bộ với Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông để kiến nghị tập trung vào các điểm chính còn vướng mắc hiện nay.

Tổ chức cập nhật Quy chế quản lý đầu tư ứng dụng CNTT thay thế Quy chế ban hành theo Quyết định 2699/QĐ-BTC (phù hợp với Nghị định thay thế Nghị định 102/2009/NĐ-CP).

Đồng thời, xây dựng tiêu chí và thực hiện đánh giá các mục tiêu Kế hoạch 5 năm ứng dụng CNTT của toàn ngành và của từng hệ thống. Xây dựng kế hoạch 2 năm 2014 - 2015. Chuẩn bị xây dựng kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020.

Việc tổ chức triển khai ứng dụng CNTT năm 2014 toàn ngành Tài chính sẽ tập trung theo các mảng sau: Đảm bảo hạ tầng truyền thông thống nhất ngành Tài chính; Triển khai hệ thống điện tử đa phương tiện hỗ trợ chỉ đạo, điều hành của Bộ Tài chính; Triển khai dự án hệ thống CNTT dự phòng thảm họa - Trung tâm dịch vụ Tài chính; Triển khai dự án an toàn bảo mật thông tin ngành Tài chính; Duy trì vận hành hệ thống TABMIS; Nâng cấp Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính và tích hợp dịch vụ công điện tử, xây dựng các dịch vụ công điện của cơ quan Bộ Tài chính; Hỗ trợ Trung tâm trao đổi TW, các đơn vị của ngành Tài chính, đào tạo chuyển giao công nghệ cho Bộ Tài chính; Nâng cấp và triển khai các ứng dụng phục vụ hoạt động nghiệp vụ trong các lĩnh vực Tài chính, Thuế, Hải quan, Kho bạc, Dự trữ, Chứng khoán; Tăng cường, đảm bảo hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị CNTT, bản quyền phần mềm đáp ứng yêu cầu triển khai ứng dụng toàn ngành...

(GK)