CNTT hải quan năm 2020 sẽ là hệ thống thông minh

(eFinance Online) - Đó là mục tiêu mà Tổng cục Hải quan đặt ra trong Kế hoạch 5 năm ứng dụng CNTT giai đoạn 2016-2020. Kế hoạch này đã được Bộ Tài chính phê duyệt tại Quyết định số 1018/QĐ-BTC.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo đó, kế hoạch 5 năm ứng dụng CNTT của Tổng cục Hải quan đặt ra mục tiêu: Đến năm 2020, hệ thống công nghệ thông tin hải quan là hệ thống thông minh, xử lý tập trung trên nền tảng công nghệ hiện đại, có khả năng sẵn sàng cao trên cơ sở tích hợp chặt chẽ với các hệ thống thông tin của các bên liên quan. Hoàn thiện nâng cao hệ thống Hải quan điện tử, thực hiện thành công Cơ chế một cửa quốc gia và kết nối Cơ chế một cửa ASEAN, phối hợp với các đơn vị triển khai thực hiện kết nối trao đổi thông tin giữa cơ quan hải quan với các cơ quan quản lý nhà nước, các ngân hàng thương mại và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics, bảo hiểm và các dịch vụ khác có liên quan, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý Hải quan theo chuẩn mực quốc tế “Mọi lúc - Mọi nơi - Mọi phương tiện”, đảm bảo rút ngắn thời gian thực hiện thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cho doanh nghiệp đạt mức trung bình của ASEAN-4.

Để thực hiện được mục tiêu đã đề ra, công tác ứng dụng  CNTT giai đoạn 2016-2020 của Tổng cục Hải quan sẽ tập trung vào các nhóm nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp tổ chức thực hiện như sau:

Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp: Nâng cấp, triển khai Cổng thông tin điện tử Hải quan đáp ứng các quy định về việc cung cấp thông tin đồng thời đảm bảo nền tảng cho việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Tổng cục Hải quan; Xây dựng và triển khai các dịch vụ công điện tử cho thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải; thủ tục miễn, giảm, hoàn thuế; Nâng cấp, phát triển Cổng thông tin một cửa quốc gia đáp ứng yêu cầu kết nối với các hệ thống thông tin của các Bộ, ngành tham gia vào cơ chế một cửa quốc gia; Xây dựng phân hệ cung cấp thông tin tờ khai cho các đơn vị (Bộ, ngành, ngân hàng và doanh nghiệp).

Ứng dụng CNTT phục vụ hoạt động nghiệp vụ Hải quan: Xây dựng phân hệ thực hiện thủ tục quá cảnh; Xây dựng phân hệ quản lý hàng hóa tại cảng biển; Xây dựng phân hệ quản lý hàng hóa đặc thù; Xây dựng phân hệ quản lý hàng hóa lưu giữ tại các kho và khu vực ưu tiên; Thực hiện công tác quản lý, vận hành các ứng dụng công nghệ thông tin: Hệ thống VNACCS/VCIS, Cổng thông tin một cửa quốc gia và một cửa ASEAN và các hệ thống công nghệ thông tin khác.  Xây dựng phân hệ tiếp nhận, xử lý thông tin về doanh nghiệp, người nộp thuế từ Tổng cục Thuế....

Ngoài ra, Tổng cục Hải quan cũng tập trung phát triển và hoàn thiện ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ Hải quan, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin và xây dựng cơ chế chính sách.

(T.N)