Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính đi vào hoạt động

 (Tạp chí Tài chính Điện tử số 91 ngày 15/1/2011) - Bộ Tài chính luôn coi CNTT và truyền thông là một trong những phương tiện quan trọng để thực hiện các mục tiêu hiện đại hoá ngành Tài chính. Chính vì vậy, Bộ đã ban hành nhiều cơ chế chính sách và tập trung nguồn lực để phát triển ứng dụng CNTT- truyền thông, trong đó có sự phát triển mạnh mẽ của Website/Cổng thông tin điện tử ngành tài chính.

Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính đi vào hoạt động

Kể từ khi chính thức hòa mạng Internet toàn cầu vào ngày 28/8/2001, trang Thông tin Điện tử Bộ Tài chính (nay là Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính) đã sớm được thành lập từ ngày và phát triển không ngừng.

Trong những năm gần đây, theo đánh giá xếp hạng của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính luôn đứng ở nhóm dẫn đầu trong bảng xếp hạng mức độ cung cấp thông tin của trang thông tin điện tử của các Bộ và cơ quan ngang Bộ.

Trên cơ sở đó, trang thông tin điện tử Bộ TC được nâng cấp phát triển thành Cổng thông tin điện tử ngành tài chính được xây dựng theo lộ trình đáp ứng 2 yêu cầu lớn:

Thứ nhất là: tích hợp các kênh thông tin, dữ liệu, ứng dụng để hình thành điểm truy cập chính của ngành trên Internet, nhằm cung cấp và trao đổi thông tin giữa các đơn vị trong ngành, giữa ngành với người dân, với doanh nghiệp. Thuận tiện - hiệu quả - an toàn là tiêu chí cung cấp các dịch vụ tài chính công phục vụ công dân, doanh nghiệp và các tổ chức trong và ngoài nước;

Thứ hai là: thêm các thông tin được thể hiện như một loại hình báo điện tử của Bộ Tài chính, trực tuyến 24/24 cung cấp thông tin chính thống về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của Bộ Tài chính về lĩnh vực kinh tế - xã hội nói chung, về tài chính nói riêng trên Internet.

Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính đi vào hoạt động ảnh 1

Không ngừng nâng cao chất lượng khai thác phục vụ, ngày 8/7/2008, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Quyết định số 1488/QĐ-BTC về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng và phát triển Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính trên Internet (Internet Portal) giai đoạn 2008-2010.

Năm 2009, Chính phủ và các Bộ ngành đã triển khai quyết liệt cải cách hành chính. Bộ Tài chính đã tổng hợp 840 thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Bộ cần xem xét.

Góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình cải cách hành chính, thực hiện công khai và minh bạch hoá thông tin nhằm phục người dân và cộng đồng doanh nghiệp, sau thời gian phân tích thiết kế, xây dựng và chạy thử nghiệm, đến nay Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính được xây dựng đáp ứng lượng người dùng khai thác lớn và dễ dàng mở rộng khả năng phục vụ người dùng cuối trong tương lai.

Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính được thiết kế như một tổng kho dữ liệu điện tử đa phương tiện - là một trong những nơi lưu trữ và liên kết các nguồn tài nguyên thông tin của ngành Tài chính. Đặc biệt hiện nay trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính đang tiến hành thực hiện các dịch vụ công trực tuyến như: Dịch vụ cấp mã số đơn vị có quan hệ với Ngân sách, dịch vụ đăng ký tài sản nhà nước, đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân.

Thay đổi về giao diện từ Website trước đây, nay là Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính, không chỉ nhằm phù hợp với đặc thù Cổng Thông tin điện tử về hình thức, mà cả về giải pháp công nghệ hiện đại để đem lại hiệu quả cao trong việc thể hiện nội dung của Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính.

Đáp ứng nhu cầu tất yếu, khách quan của cuộc sống và của sự nghiệp phát triển đất nước trong thời kỳ mới, Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo ngành tài chính. Thông qua mối quan hệ trực tuyến mật thiết với người dân và doanh nghiệp, Lãnh đạo ngành tài chính có thể kịp thời được phản hồi về những bất cập trong cơ chế chính sách đang dự thảo, sắp hoặc đã ban hành của ngành tài chính, từ đó sớm có hướng khắc phục, xử lý.

Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính đi vào hoạt động ảnh 2

Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính giúp người dùng - dù là công dân, doanh nghiệp hay các tổ chức trong và ngoài nước tra cứu, khai thác thông tin, thực hiện các dịch vụ trực tuyến thuận tiện, an toàn. Cũng chính vì vậy, để đảm bảo tính xác thực và chịu trách nhiệm về thông tin, Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính được đảm bảo an toàn bảo mật theo mô hình 3 lớp: lớp mạng, lớp ứng dụng và lớp cơ sở dữ liệu, được phân quyền truy cập chặt chẽ. Đồng thời khẳng định những chức năng quan trọng là:

- Trở thành phương tiện truyền tải thông tin kịp thời về chủ trương, chính sách, hoạt động nhiều mặt của ngành Tài chính;

- Thiết lập Cơ sở dữ liệu nguồn;

- Là một diễn đàn giao lưu trực tuyến giữa Bộ Tài chính, các hệ thống ngành tài chính với người dân và doanh nghiệp.

Tới đây, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục hoàn thiện, triển khai cho giai đoạn phát triển đầy đủ những tính năng của Cổng thông tin điện tử: tiến hành nâng cấp công nghệ và thực hiện việc đồng bộ hóa việc kết nối; tích hợp thông tin tạo thành mạng thông tin hành chính điện tử trên Internet của ngành Tài chính và cung cấp các dịch vụ tài chính công toàn diện. Đồng thời hỗ trợ tích cực cho việc thực hiện cải cách hành chính; phù hợp với lộ trình hiện đại hoá ngành Tài chính; thực hiện kế hoạch triển khai Chính phủ điện tử Việt Nam trong tương lai.

(Diệu Chi)