Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc: Thu NSNN quý I đạt 7.044,5 tỷ đồng

(eFinance Online) -Theo báo cáo của Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc, đến hết tháng 3/2016, toàn ngành đã thu NSNN từ nội địa 7.044,5 tỷ đồng, đạt 106,7% so với dự toán thu quý I; Đạt 30,8 % so với dự toán pháp lệnh Bộ Tài chính, Hội đồng nhân dân giao, đạt 28,3% so dự toán phấn đấu Tổng cục Thuế giao và bằng 121,8% so với cùng kỳ năm 2015.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Với 14/14 chỉ tiêu thu  đều đạt và vượt so với số thu cùng kỳ năm 2015, trong đó các lĩnh vực thu vượt tăng cao so với cùng kỳ như: Thu tiền thuê đất, Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; Thu tiền sử dụng đất; Thu phí,lệ phí, Thuế bảo vệ môi trường, Thu từ các doanh nghiệp quốc doanh địa phương và thu cố định tại xã;

Đồng thời, Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc đã đẩy mạnh và hoàn thiện công tác cải cách thủ tục hành chính thuế theo Nghị quyết 19/NQ-CP và thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP về chính phủ điện tử. Tiếp tục tăng cường áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong quản lý điều hành công tác thuế... và các nhiệm vụ khác.

(T.H)