Đào tạo quản trị, vận hành sản phẩm phần mềm Oracle

(eFinance Online) - Từ  ngày 16/5 đến ngày 21/5/2016, tại Thành phố Đà Nẵng, Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính và Công ty FPT tổ chức đào tạo quản trị, vận hành các sản phầm phần mềm Oracle cho Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (dự án TABMIS).
Đào tạo quản trị, vận hành sản phẩm phần mềm Oracle

Học viên tham dự lớp đào tạo nói trên là các cán bộ làm công tác tin học đang trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ về quản trị cơ sở dữ liệu, quản trị hệ thống, phát triển phần mềm ứng dụng của Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước và các đơn vị trong ngành Tài chính.

Theo đó, các học viên đã được cung cấp các kiến thức cơ bản về quản trị ứng dụng Oracle EBS r12, bao gồm bảo mật, quản trị người dùng, quản lý luồng công việc và các tác vụ quản trị khác. Đồng thời các học viên cũng được cung cấp kiến thức về phát triển, định nghĩa, kiểm thử, theo dõi và tùy chỉnh Workflow trên Oracle EBS r12, nắm bắt được luồng công việc trên Oracle EBS r12; quản lý các thành phần của luồng công việc; định nghĩa và vận hành luồng công việc và tùy chỉnh luồng công việc...

Trước đó, Bộ Tài chính cũng tổ chức các nội dung đào tạo nói trên tại Hà Nội. Việc đào tạo triển khai, vận hành sản phẩm phần mềm Oracle là một phần trong dịch vụ hỗ trợ kĩ thuật bản quyền các sản phẩm mà Bộ Tài chính đã  mua của Oracle.

Được biết, TABMIS là một trong 3 cấu phần và là cấu phần quan trọng nhất của Dự án Cải cách Quản lý Tài chính công. Dự án do IBM làm thầu chính và FPT là thầu phụ, được khởi động từ năm 2007. Dự án này tích hợp các hệ thống quản lý tài chính riêng lẻ hiện nay thành một hệ thống thông tin thống nhất. Với tư cách là nhà thầu phụ, FPT cung cấp phần cứng, xây dựng hệ thống, đào tạo triển khai và hỗ trợ vận hành hệ thống trên địa bàn toàn quốc cho Kho bạc Nhà nước tại 63 tỉnh thành và hơn 600 quận huyện.

(T.N)