Đẩy mạnh hơn nữa ứng dụng CNTT để cải cách nền tài chính công

Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà tại Hội thảo - Triển lãm Tài chính Việt Nam (Vietnam Finance - VF2014), diễn ra sáng nay (12/9), tại Hà Nội.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà phát biểu tại Hội thảo. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà phát biểu tại Hội thảo.

>> Vietnam Finance 2014: Nơi hội tụ giải pháp CNTT giúp quản lý tài chính Chính phủ

Theo Thứ trưởng, trong những năm qua, với sự thực hiện quyết liệt và đồng bộ nhiều định hướng cải cách phù hợp, nền tài chính công của nước ta tiếp tục được đổi mới và phát triển trên nhiều phương diện, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thành công các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Cùng với quá trình đổi mới và cải cách về thể chế quản lý tài chính công, công tác ứng dụng CNTT trong lĩnh vực tài chính không ngừng được tăng cường và củng cố. Bộ Tài chính đã triển khai có hiệu quả nhiều dự án CNTT như Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạc (TABMIS), Hệ thống thông tin Quản lý nợ (DMFAS), Hệ thống quản lý thuế tập trung, Hệ thống Hải quan điện tử (VNACCS/VCIS…

Việc tăng cường ứng dụng CNTT đã mang lại sự cải thiện đáng kể trong công tác quản lý tài chính công theo hướng hiện đại, từng bước tăng cường hiệu lực, hiệu quả giám sát tài chính, đặc biệt là thúc đẩy cải cách hành chính trong lĩnh vực tài chính, tăng cường minh bạch và trách nhiệm giải trình. Đồng thời, thông qua đẩy mạnh ứng dụng CNTT cũng đã góp phần quan trọng trong thúc đẩy cải cách các thể chế quản lý tài chính công những năm qua, đặc biệt là về quy trình, thủ tục trong một số lĩnh vực có liên quan.

Đẩy mạnh hơn nữa ứng dụng CNTT để cải cách nền tài chính công ảnh 1
Quang cảnh Hội thảo - Triển lãm Tài chính Việt Nam 2014.

Tuy nhiên, trong thời gian tới, để thực hiện có kết quả các mục tiêu và định hướng cải cách nền tài chính công theo các trụ cột xác định trong Chiến lược tài chính đến năm 2020, Thứ trưởng cho rằng, công tác ứng dụng CNTT trong ngành Tài chính cần tiếp tục được đẩy mạnh để một mặt phát huy được hiệu quả các hệ thống CNTT hiện có, mặt khác đáp ứng được các yêu cầu mới đặt ra. Đó là, phát huy có hiệu quả vai trò của CNTT trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý tài chính công; hỗ trợ cải thiện môi trường kinh doanh cũng như thúc đẩy cải cách hành chính trong lĩnh vực tài chính.

Cùng với đó, việc triển khai các hệ thống CNTT mới cũng đồng thời phải đảm bảo được tính kết nối, tính đồng bộ giữa quá trình cải cách thể chế, đưa CNTT trở thành công cụ quan trọng để hiện thực hóa các định hướng về cải cách nền tài chính công đề ra.

Thứ trưởng cho biết, Hệ thống thông tin quản lý tài chính Chính phủ (GFMIS) bao gồm một số hệ thống nghiệp vụ trong quy trình quản lý tài chính của Chính phủ, được áp dụng CNTT để đảm bảo tính liên thông, tích hợp nhằm cung cấp đầy đủ thông tin giúp lãnh đạo các cấp điều hành ngân sách và các nghiệp vụ tài chính công một cách nhanh chóng và từng bước tăng cường hiệu quả quản lý và sử dụng các nguồn lực tài chính của Chính phủ. Định hướng và lộ trình thực hiện GFMIS cũng đã được xác định trong Chương trình hành động của ngành Tài chính triển khai thực hiện Chiến lược tài chính đến năm 2020.

Đẩy mạnh hơn nữa ứng dụng CNTT để cải cách nền tài chính công ảnh 2
Thứ trưởng Trần Xuân Hà thăm quan gian hàng của Bộ Tài chính.

Chính vì vậy, để có thể hỗ trợ có hiệu quả cho quá trình xây dựng và triển khai GFMIS ở Việt Nam, đảm bảo tính kết nối giữa các yêu cầu về xây dựng Hệ thống GFMIS với cải cách thể chế trong lĩnh vực tài chính công theo Chiến lược tài chính đến năm 2020, Thứ trưởng đề nghị tại Hội thảo - Triển lãm Tài chính Việt Nam lần này, các đại biểu tập trung thảo luận rõ về ba nội dung chủ yếu sau:

Thứ nhất, có đánh giá đầy đủ, toàn diện về những vấn đề đang đặt ra đối với việc xây dựng Hệ thống GFMIS ở Việt Nam, chỉ ra được những yêu cầu mà Hệ thống GFMIS cần hướng tới để từ đó có thể góp phần thực hiện có hiệu quả các định hướng cải cách thể chế tài chính công đến năm 2020, đặc biệt là trong việc nâng cao hiệu quả, hiệu lực về quản lý tài chính công; đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực tài chính; tăng cường minh bạch và công khai.

Thứ hai, thảo luận, làm rõ các xu thế ứng dụng CNTT, kinh nghiệm các nước trong việc hoàn thiện phương thức, cách thức xây dựng và triển GFMIS, đặc biệt là về mô hình, lộ trình và điều kiện tổ chức thực hiện.

Thứ ba, các giải pháp, chính sách đề đảm bảo sự thành công trong quá trình xây dựng và triển khai GFMIS ở Việt Nam, đặc biệt là những giải pháp để phát huy được hiệu quả của GFMIS trong tiến trình cải cách nền tài chính công của Việt Nam, trong đó có cả những giải pháp về chính sách và giải pháp về mô hình cũng như lộ trình triển khai Hệ thống GFMIS.

"Trong những năm qua, Hội thảo - Triển lãm Tài chính Việt Nam đã không ngừng phát huy vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hiệu quả của ứng dụng CNTT trong lĩnh vực tài chính. Tôi tin tưởng rằng, với sự nỗ lực cao từ Ban Tổ chức, Hội thảo - Triển lãm Tài chính Việt Nam 2014 sẽ tiếp tục phát huy hiệu có quả vai trò là cầu nối giữa các chuyên gia với các nhà hoạch định chính sách tài chính với các doanh nghiệp, nhà cung cấp giải pháp CNTT, qua đó đưa ra các giải pháp đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ tài chính, đáp ứng các yêu cầu về hiện đại hoá của ngành Tài chính, đóng góp quan trọng, góp phần phát triển nền tài chính Việt Nam theo các mục tiêu và định hướng đặt ra trong Chiến lược tài chính đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt", Thứ trưởng nói...

(GB)