Giai đoạn 2016 - 2020, Bộ Tài chính sẽ triển khai 124 dự án CNTT

(eFinance Online) - Trong khuôn khổ Hội nghị đối tác Tin học Thống kê tài chính năm 2016, Bộ Tài chính cho biết, giai đoạn 2016 - 2020, Bộ Tài chính sẽ triển khai tổng số 124 dự án và 256 nhiệm vụ trọng tâm.
Ông Hoàng Xuân Nam - Phó Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính phát biểu tại Hội nghị.Ông Hoàng Xuân Nam - Phó Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính phát biểu tại Hội nghị.

Trong giai đoạn 2016 - 2020, định hướng của Chính phủ là đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp, công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

Để triển khai thực hiện định hướng này, ngày 24/03/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký quyết định số 556/QĐ-BTC về việc Phê duyệt duyệt Kế hoạch 5 năm về ứng dụng CNTT trong hoạt động của Bộ Tài chính giai đoạn 2016 - 2020.

Nhằm giúp các doanh nghiệp đối tác hiểu rõ hơn về quy mô hiện trạng, định hướng phát triển của hệ thống CNTT ngành Tài chính trong thời gian tới, tại Hội nghị đối tác Tin học Thống kê tài chính năm 2016, ông Hoàng Xuân Nam - Phó Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính đã cung cấp các thông tin liên quan tới Kế hoạch này. Ông Nam cho biết: “Trong giai đoạn 2016 - 2020, Bộ Tài chính sẽ triển khai tổng số 124 dự án gồm 39 dự án chuyển tiếp, 85 dự án mới và 256 nhiệm vụ trọng tâm gồm 80 nhiệm vụ chuyển tiếp, 176 nhiệm vụ mới”.

Cụ thể, kế hoạch về ứng dụng CNTT trong hoạt động của Bộ Tài chính giai đoạn 2016 - 2020 đã đặt ra 6 mục tiêu tổng quát. Trong đó trong có 3 mục tiêu cốt lõi như: Tập trung xây dựng các dịch vụ công tài chính (mức 3 và mức 4) phục vụ người dân, doanh nghiệp và các tổ chức; tăng cường chia sẻ thông tin, nội dung số đảm bảo khả năng tiếp cận và sử dụng thông tin tài chính cho người dân và toàn xã hội, tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Thứ hai là xây dựng các hệ thống ứng dụng cốt lõi và Cơ sở dữ liệu quốc gia về Tài chính, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo công nghệ hiện đại phục vụ công tác chỉ đạo, quản lý và điều hành của các cấp trong ngành Tài chính. Đây là một vấn đề rất quan trọng vì hiện nay, Bộ Tài chính có rất nhiều dữ liệu. Nếu các con số được so sánh hoặc có những phân tích kèm theo thì dữ liệu của Bộ Tài chính sẽ mang lại nhiều giá trị thông tin cho người dùng.

Mục tiêu thứ ba là hiện đại hóa hạ tầng CNTT trong ngành theo các công nghệ hiện đại phù hợp với yêu cầu triển khai trong từng giai đoạn.

Ngoài ba mục tiêu cốt lõi trên, kế hoạch ứng dụng CNTT ngành Tài chính giai đoạn 2016 - 2020 cũng đưa ra các mục tiêu liên quan tới xây dựng, khai thác, sử dụng hiệu quả các hệ thống ứng dụng CNTT trong hoạt động nội bộ ngành Tài chính; Đảm bảo an ninh an toàn cho hoạt động của các hệ thống thông tin ngành Tài chính; Đổi mới công tác quản lý đầu tư, kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý, phát triển nguồn nhân lực CNTT.

Ông Nam nhận định: “Năm 2016 được đánh giá là năm bản lề của Kế hoạch ứng dụng CNTT ngành Tài chính giai đoạn 2016 - 2020, trong đó, các đơn vị thuộc Bộ phải tập trung nhân lực, nguồn lực tổ chức thực hiện các Kế hoạch trọng điểm toàn ngành như: Tập trung xây dựng các dịch vụ công tài chính (mức 3 và mức 4) phục vụ người dân, doanh nghiệp và các tổ chức; Phát triển và hoàn thiện các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tạo nền tảng phát triển Bộ Tài chính điện tử; Duy trì vận hành các hệ thống cốt lõi toàn ngành: hệ thống TABMIS, hệ thống quản lý thuế tập trung (TMS), hệ thống thông quan điện tử và hệ thống hải quan một cửa (VNACCS/VCIS); Triển khai các dự án ứng dụng CNTT phục vụ nghiệp vụ tài chính và công tác quản lý điều hành nội bộ,... Bối cảnh trên là thách thức lớn đặt ra cho toàn thể cán bộ CNTT toàn ngành Tài chính”.

Giai đoạn 2016 - 2020, Bộ Tài chính sẽ triển khai 124 dự án CNTT ảnh 1 Cục Tin học và Thống kê tài chính mong muốn nhận được sự hợp tác chặt chẽ,
hiệu quả hơn từ các doanh nghiệp đối tác. 
Do vậy để thực hiện được kế hoạch năm 2016, bên cạnh nỗ lực của các đơn vị trong ngành, thông qua Hội nghị, Cục Tin học và Thống kê tài chính cũng mong muốn nhận được sự hợp tác chặt chẽ, hiệu quả hơn từ các doanh nghiệp đối tác. Theo đó, các doanh nghiệp đối tác cần chủ động phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, đề xuất các khó khăn vướng mắc trong triển khai để kịp thời cùng Bộ Tài chính tháo gỡ; Tăng cường đầu tư nguồn lực, đầu tư đào tạo nhân sự chất lượng cao hiểu biết sâu về các nghiệp vụ tài chính. Khi tham gia triển khai các gói thầu phải có kế hoạch bố trí nhân sự hợp lý, đảm bảo chất lượng, tiến độ và thời gian triển khai thực hiện; Nghiên cứu kỹ các văn bản, quy định mới của Pháp luật đấu thầu, nghiệp vụ về tài chính; khi tham gia đấu thầu cần nghiên cứu kỹ hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu để chuẩn bị tốt hồ sơ dự thầu, hạn chế phải làm rõ hồ sơ, hồ sơ không hợp lệ...

(TN)