Hải quan Bình Dương đào tạo hệ thống VNACCS/VCIS cho cộng đồng doanh nghiệp

Để chuẩn bị cho công tác chạy thử nghiệm hệ thống VNACC/VCIS vào ngày 15/11/2013, ngày 8/11/2013, Ban triển khai dự án VNACC/VCIS Cục Hải quan Bình Dương đã phối kết hợp với Trường Hải quan Việt Nam đào tạo VNACCS/VCIS cho hơn 350 doanh nghiệp trên địa bàn Khu công nghiệp Mỹ Phước và Khu liên hợp.

Hải quan Bình Dương đào tạo hệ thống VNACCS/VCIS cho cộng đồng doanh nghiệp

Tại buổi tập huấn, đại diện Trường Hải quan Việt Nam cùng các phòng chức năng Cục Hải quan Bình Dương đã giới thiệu cho các doanh nghiệp tổng quát về  hệ thống VNACCS/VCIS, cách thức khai báo tờ khai hải quan trên Hệ thống VNACCS/VCIS, cách thức nâng cấp hệ thống khai báo hải quan từ phía doanh nghiệp, cách thức đăng ký sử dụng chữ ký số phục vụ cho triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS…

Các doanh nghiệp tham gia buổi tập huấn cũng được cập nhật thông tin về những tiện ích khi tham gia đăng ký chữ ký số tích hợp dùng cho hệ thống VNACCS/VCIS.

Cục Hải quan Bình Dương cho biết, việc đào tạo hệ thống VNACC/VCIS sẽ được tiến hành qua 2 giai đoạn. Giai đoạn 1: đào tạo cho CBCC Cục Hải quan Bình Dương (đã đào tạo cho hơn 300 lượt CBCC trong tháng 10/2013). Giai đoạn 2: đào tạo cho tất cả doanh nghiệp hoạt động XNK trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo dự kiến, hệ thống VNACCS/VCIS sẽ được vận hành vào ngày 1/4/2014. Hệ thống được sử dụng cho mục đích thông quan hàng hóa XNK, tập trung vào 3 khâu: trước, trong và sau thông quan.

Hệ thống sẽ đơn giản hóa các thủ tục, như thủ tục đăng ký danh mục miễn thuế, thủ tục áp dụng chung cả hàng mậu dịch và phi mậu dịch, thủ tục đơn giản đối với hàng trị giá thấp, quản lý hàng hóa tạm nhập - tái xuất; tăng cường kết nối với các Bộ, ngành khác bằng cách áp dụng cơ chế một cửa; tiếp nhận và xử lý phân luồng tự động thông tin khai báo của doanh nghiệp; hạn chế sử dụng hồ sơ giấy thông qua việc áp dụng chữ ký điện tử; thay đổi căn bản việc quản lý, giám sát hải quan đối với một số loại hình theo hướng tăng cường trách nhiệm của các doanh nghiệp…

(Lê Xuyền)