Hải quan Bình Dương: Gặp vướng khi triển khai TTHQĐT cho DNCX

Thực hiện chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn, yêu cầu triển khai thủ tục hải quan điện tử (TTHQĐT) đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất (DNCX) theo quy định chậm nhất vào Quý IV/2013, Cục Hải quan Bình Dương đã chuẩn bị các bước cho công tác triển khai hải quan điện tử cho đối tượng này.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, khi triển khai, Cục Hải quan Bình Dương gặp khó khăn trong việc chuyển tồn nguyên phụ liệu do chương trình chưa có chức năng tiếp nhận “thông tin báo cáo hàng tồn kho của DNCX” của doanh nghiệp để cập nhật, theo dõi hàng tồn đầu kỳ theo từng mục đích sử dụng và từng nguồn nhập khẩu.

Cụ thể, do loại hình tờ khai thay đổi nên khi chuyển tồn vào hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan, các nguyên phụ liệu, máy móc thiết bị… còn tồn của DNCX phải thuộc những tờ khai cụ thể, như vậy bắt buộc phải phát sinh tờ khai chuyển tồn (tờ khai ảo), việc này chưa được hướng dẫn trong Thông tư 196/2012/TT-BTC.

Với những phát sinh vướng mắc như trên, Cục Hải quan Bình Dương đã báo cáo Tổng cục Hải quan, Cục CNTT và Thống kê Hải quan nhằm phối hợp với Công ty FPT xử lý. Tuy nhiên, đến nay vướng mắc trên vẫn chưa được khắc phục triệt để nên đơn vị vẫn chưa triển khai được TTHQĐT cho DNCX theo Thông tư 196/2012/TT-BTC.

Theo Cục Hải quan Bình Dương, hiện nay, trên địa bàn Bình Dương có trên 100 DNCX thực hiện thủ tục hải quan tại 02 Chi cục (Chi cục Hải quan KCN Việt Nam - Singapore, Chi cục Hải quan KCN Mỹ Phước - Đội thủ tục HQ Khu Liên hợp); với số lượng DNCX tương đối nhiều như trên, nên công tác thực hiện chốt tồn và chuyển đổi số liệu từ cơ sở dữ liệu chương trình khai báo từ xa sang cơ sở dữ liệu điện tử mất rất nhiều thời gian. Ngoài ra, việc chốt tồn chỉ thực hiện được theo kỳ thanh khoản và theo kế hoạch của đơn vị sẽ thực hiện theo lộ trình từng đợt doanh nghiệp được chọn (không thực hiện đồng loạt gây ảnh hưởng đến quá trình thông quan hàng hóa).

Do vậy, Cục Hải quan Bình Dương cho rằng, việc cần thiết lúc này là Cục CNTT và Thống kê Hải quan cần nhanh chóng khắc phục hết các sự cố trên nhằm đảm bảo tiến độ cho công tác triển khai HQĐT cho DNCX trong quý IV/2013...

(Lê Xuyền)