Hải quan Bình Dương: Phổ biến lợi ích và lộ trình áp dụng CKS đến cộng đồng DN

Để đưa thủ tục hải quan điện tử (TTHQĐT) trở thành phương thức thực hiện thủ tục hải quan hiện đại thì một trong những điểm quan trọng trong Thông tư 196 là quy định về sử dụng chữ kí số (CKS) trong TTHQĐT.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo Khoản C, Điều 4, Nghị định 87 và Điều 5 Thông tư 196/2012/TT-BTC: Khi thực hiện TTHQĐT, người khai hải quan phải sử dụng CKS đã đăng kí với cơ quan Hải quan. Trong giai đoạn chưa có CKS thì được sử dụng tài khoản truy nhập Hệ thống xử lí dữ liệu điện tử hải quan để thực hiện TTHQĐT. Người khai hải quan có trách nhiệm bảo mật tài khoản để sử dụng khi giao dịch với cơ quan Hải quan thông qua Hệ thống xử lí dữ liệu điện tử hải quan và chịu trách nhiệm về các giao dịch điện tử theo quy định của pháp luật. Theo đó, CKS sử dụng trong TTHQĐT của người khai hải quan là CKS công cộng đã được cơ quan Hải quan xác nhận tương thích với Hệ thống xử lí dữ liệu điện tử hải quan.

Việc sử dụng CKS và giá trị pháp lí của CKS thực hiện theo quy định tại Điều 8 và Điều 12 Nghị định số 26/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về CKS và dịch vụ chứng thực CKS. Trước khi sử dụng CKS để thực hiện TTHQĐT, người khai hải quan phải đăng kí CKS với cơ quan Hải quan thông qua Cổng thông tin điện tử hải quan. Các nội dung đăng kí gồm: Tên, mã số thuế của cơ quan, tổ chức XNK hoặc đại lí làm thủ tục hải quan (nếu có); họ và tên, số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, chức danh (nếu có) của người được cấp chứng thư số; số nhận dạng CKS (Serial Number); thời hạn hiệu lực của CKS; người khai hải quan phải đăng kí lại với cơ quan Hải quan các thông tin trong các trường hợp (các thông tin đã đăng kí có sự thay đổi, gia hạn chứng thư số, thay đổi cặp khóa, tạm dừng chứng thư số).

Để đảm bảo lộ trình thực hiện CKS, ngoài nỗ lực của cơ quan Hải quan, cộng đồng doanh nghiệp (DN) cũng cần chủ động, nhanh chóng đăng kí CKS với cơ quan Hải quan. Do đó, việc sử dụng CKS trong TTHQĐT là thực hiện đúng quy định của Chính phủ. Đồng thời, việc sử dụng CKS cũng tăng tính xác thực, chống chối bỏ trong thực hiện TTHQĐT, qua đó nâng cao an ninh, an toàn trong giao dịch giữa DN với cơ quan Hải quan trong môi trường điện tử.

Với hoạt động Hải quan, điều này có ý nghĩa hết sức quan trọng khi TTHQĐT và sắp tới ngành Hải quan sẽ vận hành thử nghiệm và chuẩn bị áp dụng chính thức Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS…

Trong thời gian qua, thực hiện theo chỉ đạo chung của Tổng cục Hải quan, từ ngày 20/2/2012, Cục Hải quan Bình Dương đã tiến hành thực hiện thí điểm CKS với 20 DN làm TTHQĐT tại Chi cục Hải quan quản lí hàng hóa XNK ngoài khu công nghiệp. Sau thời gian thí điểm 1 tháng, Cục mở rộng triển khai tại các Chi cục còn lại thì đến nay đã có trên 130 DN tham gia, với tổng số tờ khai sử dụng CKS là trên 80.000 tờ khai. Nhưng con số này vẫn còn khá khiêm tốn so với khoảng 3.000 DN đang làm thủ tục hải quan tại Bình Dương.

Chính vì vậy, trong cuộc họp giao ban mới đây, ông Dương Hồng Hạnh - Phó Cục trưởng Cục Hải quan Bình Dương đã chỉ đạo: Giao Trung tâm Dữ liệu và Công nghệ thông tin tiến hành nâng cấp hệ thống cộng nghệ thông tin tại đơn vị và có văn bản hướng dẫn cụ thể, rõ ràng để các Chi cục Hải quan trực thuộc thực hiện việc niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Chi cục, tuyên truyền qua website của Cục về việc hướng dẫn DN về cách thức đăng ký, nơi đăng ký, lộ trình áp dụng CKS… để cho DN nắm bắt kịp thời và có kế hoạch chuẩn bị trước.

Ngoài ra, phải hối hợp với các công ty phần mềm trên địa bàn hỗ trợ tối đa cho DN trong việc cài đặt chương trình cần thiết trong hệ thống. Qua đó, đảm bảo 100% DN phải tham gia CKS từ ngày 01/11/2013 theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan…

Đồng thời, ông Dương Hồng Hạnh cũng yêu cầu các đơn vị phổ biến rộng rãi tới cán bộ, công chức và đưa nội dung hướng dẫn việc đăng ký sử dụng chữ ký số trong các buổi đào tạo, tập huấn về hệ thống VNACCS/VCIS sắp tới cho CBCC và DN…

Nhằm thực hiện thống nhất quy định về CKS trong giao dịch hải quan điện tử, Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn số 5559/TCHQ-CNTT ngày 20/9/2013 để hướng dẫn các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện các nội dung cụ thể liên quan đến triển khai CKS công cộng trong TTHQĐT.

Trước đó, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2341/QĐ-BTC ngày 18/9/2013, quy định về lộ trình triển khai sử dụng CKS công cộng trong TTHQĐT.

Việc sử dụng CKS công cộng trong TTHQĐT theo Quyết định 2341/QĐ-BTC được thực hiện theo Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính, trong giai đoạn thực hiện chạy thử nghiệm hệ thống VNACCS/VCIS (từ tháng 11/2013 đến tháng 2/2014) và thực hiện chính thức hệ thống từ tháng 4/2014.

(Lê Xuyền)