Hải quan Bình Dương: Triển khai thủ tục HQĐT cho doanh nghiệp chế xuất

Cục Hải quan Bình Dương vừa cho biết, thực hiện triển khai thủ tục Hải quan điện tử (HQĐT) theo Thông tư 196//2012/TT-BTC, Cục đã chỉ đạo các phòng, ban chức năng có kế hoạch tổ chức tập huấn cho tất cả cán bộ công chức và doanh nghiệp chế xuất trong tháng 6/2013.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Cụ thể, về hệ thống phần mềm, Trung tâm Dữ liệu (Cục Hải quan Bình Dương) nghiên cứu thực hiện để hướng dẫn cho các Chi cục Hải quan trực thuộc trong việc tiếp nhận khai báo phiếu xuất kho của doanh nghiệp đối với hàng hóa nhập khẩu mục đích tiêu dùng. Trường hợp phần mềm không có chức năng này thì báo cáo kiến nghị Tổng cục Hải Quan.

Đối với các loại hình xuất nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất theo Quyết định 02/2013/QĐ-TCHQ, Trung tâm Dữ liệu hướng dẫn các Chi cục thực hiện thống nhất hoặc kiến nghị Tổng cục Hải quan có hướng dẫn thực hiện.

Các Chi cục Hải quan trực thuộc quản lý doanh nghiệp chế xuất trên địa bàn có văn bản thông báo hướng dẫn cho doanh nghiệp biết lộ trình triển khai thủ tục HQĐT, sắp xếp lên kế hoạch thực hiện và phải đảm bảo trong Quý IV/2013 hoàn thành việc triển khai thủ tục HQĐT với 100% doanh nghiệp chế xuất.

(Xuyền Lê)