Hoàn thiện và nâng cao chất lượng các bài toán về ứng dụng CNTT

Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà đối với hệ thống Tin học Thống kê ngành Tài chính tại lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập (22/10/1989 - 22/10/2014), diễn ra sáng nay (22/10), tại trụ sở Bộ Tài chính.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập hệ thống Tin học Thống kê ngành Tài chính.Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập hệ thống Tin học Thống kê ngành Tài chính.

Theo Thứ trưởng, với mục tiêu thông qua việc phát triển hệ thống CNTT để nâng cao hiệu quả, hiệu lực của quản lý tài chính công 1 cách công khai, minh bạch, việc tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng hơn nữa công tác CNTT cũng như thống kê tài chính là 1 trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tài chính.

“Để hoàn thành được nhiệm vụ này, hệ thống Tin học - Thống kê ngành Tài chính cần nâng cấp, cải tạo, phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng CNTT, tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng các bài toán về ứng dụng CNTT trong tất cả các hoạt động của ngành Tài chính. Đặc biệt, phải quan tâm công tác đảm bảo an toàn thông tin, tránh mọi khả năng rủi ro xâm hại hệ thống CNTT. Công tác thống kê phải tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành để hoàn thiện chỉ tiêu thống kê, cách phân tổ, lấy số liệu, truy cập để phục vụ tốt công tác dự báo của nền kinh tế quốc dân”, Thứ trưởng nói...

25 năm tự hào

Báo cáo tại lễ kỷ niệm cho thấy, ngày 22/10/1989, với việc thành lập Tổ nghiên cứu Đề án tổ chức hệ thống Tin học ngành Tài chính, công cuộc nghiên cứu và triển khai ứng dụng CNTT vào công tác quản lý tài chính đã chính thức khởi động. Tổ nghiên cứu gồm 8 cán bộ hoạt động dưới sự chỉ đạo của Chánh văn phòng Bộ lúc bấy giờ là đồng chí Nguyễn Sinh Hùng (sau là Bộ trưởng Bộ Tài chính, nay là Chủ tịch Quốc hội), và đồng chí Phạm Văn Thuận (nguyên Cục trưởng đầu tiên của Cục Tin học và Thống kê tài chính). Đây cũng là dấu mốc đánh dấu cho sự hình thành bộ máy tổ chức của Cục Tin học và Thống kê tài chính ngày nay, là đơn vị được Bộ giao thống nhất quản lý và triển khai ứng dụng CNTT trong toàn ngành Tài chính.

Qua 25 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay về tổ chức Bộ Tài chính đã có 6 đơn vị CNTT cấp Cục ở trung ương, tại cấp tỉnh có hệ thống các phòng tin học/các trung tâm dữ liệu, ở cấp huyện có Tổ tin học hoặc cán bộ tin học kiêm nhiệm. Về nhân sự, đến nay ngành Tài chính có 3.685 cán bộ làm công tác CNTT, chiếm 5% trong tổng số cán bộ công chức của ngành Tài chính (với 451 cán bộ tin học tại trung ương và 3.234 cán bộ tin học ở địa phương), trong đó có 5 cán bộ có trình độ tiến sĩ, 51 cán bộ có trình độ thạc sĩ và còn lại là cán bộ có trình độ cử nhân/kỹ sư trong lĩnh vực CNTT.

Tin học Thống kê Tài chính - Vững bước tuổi 25 (Phim có sử dụng tư liệu của đồng nghiệp).

Với sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính, với lực lượng cán bộ trẻ, có trình độ và nhiệt huyết với nghề, trong 25 năm qua việc ứng dụng CNTT của ngành tài chính đã và đang đi đúng mục tiêu và định hướng đề ra trong từng giai đoạn. Cho đến nay, hệ thống Tin học Thống kê đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, đóng góp không nhỏ trong sự nghiệp hiện đại hóa ngành Tài chính.

Cụ thể, ngành Tài chính đã thực hiện tin học hóa hơn 95% nghiệp vụ với hơn 100 ứng dụng phần mềm đã được triển khai trong toàn ngành phục vụ công tác chuyên môn, sẵn sàng cho việc truy cập và khai thác thông tin phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo các cấp. Đặc biệt, trong thời gian qua, Bộ Tài chính đã tập trung triển khai các ứng dụng lớn, tích hợp, tập trung dữ liệu theo chuẩn quản lý CNTT tiên tiến ERP tiêu biểu như:

- Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (hệ thống TABMIS) đã hoàn thành triển khai và tiếp nhận quản trị vận hành thành công trên phạm vi toàn quốc. Dự án đã đạt cơ bản các mục tiêu đề ra là nâng cao tính minh bạch trong quản lý tài chính công, giảm thiểu tiêu cực trong thực hiện và chấp hành ngân sách, và tăng tính lành mạnh tài chính thông qua hiện đại hóa các chức năng quản lý ngân sách và Kho bạc Nhà nước.       

- Hệ thống Quản lý thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) được triển khai trong cả nước, quản lý hơn 20 triệu người nộp thuế đã hỗ trợ tối đa các chức năng cơ bản trong quản lý thuế TNCN. Dự án đã đánh dấu bước thành công lớn của ngành Thuế trong hoạt động quản lý thuế gắn chặt với quá trình cải cách thủ tục hành chính thuế, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan thuế.

- Ngày 01/04/2014, hệ thống thông quan tự động và cơ chế một cửa quốc gia - VNACCS/VCIS được triển khai chính thức đã đem lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp với thời gian xử lý thông quan được rút ngắn. Việc triển khai thành công Hệ thống VNACCS/VICS có ý nghĩa rất lớn, khi lần đầu tiên đưa vào áp dụng chính thức trong toàn ngành Hải quan một hệ thống thông quan hàng hóa theo thông lệ quốc tế, đạt trình độ tương đương các nước tiên tiến khu vực Đông Nam Á.

- Để tạo thuận lợi cho người nộp thuế khi thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách và trợ giúp cơ quan quản lý có thông tin nhanh số thu vào ngân sách nhà nước qua Kho bạc, Bộ Tài chính cũng đã triển khai hệ thống trao đổi thông tin về thu ngân sách nhà nước giữa các đơn vị Thuế - Kho bạc - Hải quan - Tài chính, hệ thống đã góp phần cải cách thủ tục hành chính, xác nhận nhanh số thu vào NSNN...

Hoàn thiện và nâng cao chất lượng các bài toán về ứng dụng CNTT ảnh 1
Quang cảnh tại lễ kỷ niệm.

Điểm nhấn quan trọng nữa là ngành Tài chính đã hoàn tất xây dựng cơ sở hạ tầng truyền thông thống nhất trong toàn ngành, kết nối 100% các đơn vị cấp Trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện đảm bảo phục vụ cả các hoạt động tác nghiệp quan trọng hàng ngày của ngành về thu chi ngân sách, trao đổi dữ liệu nghiệp vụ, điều hành tại các phân hệ và các đơn vị trực thuộc Bộ.

Cùng với đó là việc trang bị cơ sở hạ tầng CNTT hiện đại từ các thiết bị đầu cuối như máy trạm, đến hệ thống máy chủ, mạng LAN, hệ thống an toàn bảo mật và đặt biệt là các trung tâm dữ liệu hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế đáp ứng yêu cầu xử lý và lưu trữ dữ liệu tập trung tại cấp Trung ương hoạt động 24/7 phục vụ hoạt động tác nghiệp hàng ngày của các đơn vị trong toàn ngành.

Một trong những ưu tiên hàng đầu mà Bộ Tài chính tập trung triển khai là Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đến nay, thông qua Cổng thông tin điện tử, Bộ Tài chính đã tuyên truyền kịp thời các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và của ngành về lĩnh vực tài chính, tạo kênh cung cấp và trao đổi thông tin, hỗ trợ tích cực cho việc thực hiện chương trình cải cách hành chính. Trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính và các Tổng cục đã cung cấp 980 thủ tục hành chính công (mức 1, mức 2); 6 dịch vụ hành chính công đạt mức độ 3; 8 dịch vụ hành chính công mức độ 4. Cung cấp miễn phí các ứng dụng phục vụ người dân và doanh nghiệp như: kiosk thông tin; ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế - mã vạch; ứng dụng khai hải quan điện tử…

Song song với đó, phát triển nguồn nhân lực và nâng cao năng lực ứng dụng CNTT được coi là yếu tố mang tính quyết định. Việc quy hoạch phát triển bộ máy tổ chức tin học ở cấp trung ương và hệ thống tin học ngành, cũng như việc kiện toàn tổ chức tin học (cấp phòng hoặc trung tâm) tại địa phương được đẩy mạnh. 100% đội ngũ cán bộ nghiệp vụ tài chính được phổ cập ứng dụng CNTT, phục vụ trao đổi công việc chuyên môn, được tập huấn các chương trình tác nghiệp trong khâu triển khai. Hàng năm, các khóa đào tạo chuyên sâu về CNTT theo chuẩn quốc tế, đào tạo lại, cập nhật kiến thức công nghệ mới được tổ chức cho gần 900 lượt cán bộ, trong đó có cả các cán bộ lãnh đạo cấp cao.

Bên cạnh nhiệm vụ triển khai ứng dụng CNTT, thống kê tài chính cũng là mảng công việc quan trọng mà Bộ Tài chính giao phó, cho đến nay công tác thống kê dự báo của Bộ Tài chính cũng đã đạt được những thành tựu nhất định như: hệ thống danh mục dùng chung được sử dụng thống nhất trong các phần mềm ứng dụng, cơ sở dữ liệu và hoạt động nghiệp vụ trong ngành Tài chính để đảm bảo việc tổng hợp, trao đổi dữ liệu giữa các đơn vị trong và ngoài ngành; cung cấp kịp thời các thông tin về kinh tế, xã hội phục vụ công tác quản lý điều hành của Bộ Tài chính; hàng năm đã xuất bản Niên giám Thống kê tài chính và Báo cáo thường niên của Bộ Tài chính.

Hoàn thiện và nâng cao chất lượng các bài toán về ứng dụng CNTT ảnh 2
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thứ trưởng Trần Xuân Hà trao tặng Huân chương Lao động Hạng Ba cho Phòng Thống kê, Cục Tin học và Thống kê tài chính.

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT, hiện đại hóa ngành Tài chính

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Đặng Đức Mai, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính cho biết: Năm 2014 là năm ghi dấu chặng đường 25 năm xây dựng và trưởng thành của hệ thống Tin học Thống kê ngành Tài chính và cũng là năm có tính quyết định trong triển khai kế hoạch 5 năm ứng dụng CNTT ngành Tài chính giai đoạn 2011 - 2015. Theo đó, toàn hệ thống Tin học Thống kê xác định những mục tiêu lớn phải ưu tiên, đó là: Tiếp tục giữ vai trò chủ đạo, chủ lực trong việc ứng dụng CNTT hiện đại hóa ngành Tài chính, xây dựng Bộ Tài chính điện tử góp phần thực hiện thành công Chiến lược tài chính đến năm 2020.

Để thực hiện được các mục tiêu trên, trong thời gian tới, Tin học Thống kê ngành Tài chính cần tập trung triển khai theo Nghị Quyết số 36-NQ/TW về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế vừa được Bộ Chính trị ban hành ngày 01/7/2014.

Bộ Tài chính cần xây dựng kế hoạch cụ thể hóa thiết kế hệ thống thông tin tổng thể của ngành Tài chính nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ quản lý điều hành, công khai, minh bạch; phát triển nhiều dịch vụ công phục vụ người dân doanh nghiệp; xây dựng hệ thống thông tin tích hợp, hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế; tăng cường phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng CNTT thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia nhằm thực hiện thành công Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính ban hành tại Quyết định số 1553/QĐ-BTC ngày 8/7/2014 về việc thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

“Đây là những nhiệm vụ rất nặng nề, phức tạp đòi hỏi quyết tâm cao, một cách làm mới sáng tạo và trên hết cần sự đoàn kết, thống nhất trong triển khai thực hiện. Toàn hệ thống tin học thống kê ngành tài chính tin tưởng và mong muốn trong giai đoạn mới tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, các Lãnh đạo các cấp ngành Tài chính, sự ủng hộ và hợp tác của các Bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp, bè bạn trong và ngoài nước”, ông Đặng Đức Mai nhấn mạnh.

CNTT là đòn bẩy hiện đại hóa ngành Tài chính (Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng):

Hoàn thiện và nâng cao chất lượng các bài toán về ứng dụng CNTT ảnh 3
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng.
Những năm qua ngành Tài chính luôn đi tiên phong trong ứng dụng CNTT trong cung cấp dịch vụ công, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Luôn xếp ở vị trí dẫn đầu khối các Bộ, ngành nhiều năm qua.

Hoạt động CNTT trong các lĩnh vực Hải quan, Thuế, Kho bạc đã tăng cường tính minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong giao dịch. Thúc đẩy nhu cầu ứng dụng CNTT của toàn xã hội, góp phần nâng cao chỉ số phát triển con người, công dân điện tử.

Việc ứng dụng CNTT trong ngành Tài chính còn góp phần thúc đẩy các ngành khác phát triển ứng dụng CNTT để kết nối với ngành Tài chính; Tạo thị trường sản phẩm dịch vụ cạnh tranh cho các doanh nghiệp CNTT Việt Nam. Phát triển nhân lực CNTT quốc gia, góp phần phát triển nhân lực…

Đánh giá cao nỗ lực của hệ thống Tin học Thống kê ngành Tài chính (Ông Nguyễn Long, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Tin học Việt Nam):

Hoàn thiện và nâng cao chất lượng các bài toán về ứng dụng CNTT ảnh 4
Ông Nguyễn Long, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Tin học Việt Nam.
Tôi tự hào là một trong cộng đồng những người làm tin học được chứng kiến sự phát triển vững chắc của Tin học ngành Tài chính. Đã từng cùng ngồi xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT trong ngành Tài chính, bàn những bước đi đầu tiên để xây dựng tin học hóa ngành Tài chính; Đã quen những người làm Tin học Tài chính những ngày đầu tiên; Cho mượn máy tính để dạy tin học cho ngành Tài chính nhưng năm 1989 - 1990.

Tôi đánh giá cao nỗ lực của hệ thống Tin học Thống kê ngành Tài chính. Theo tôi, đến nay vẫn chưa có hệ thống CSDL quốc gia nào hoàn chỉnh. Tuy nhiên, 1 trong những CSDL tôi đánh giá cao là hệ thống tin học thống kê tài chính, 1 CSDL quốc gia quan trọng then chốt.

Hệ thống Tin học Thống kê ngành Tài chính là 1 trong những hệ thống ứng dụng tốt nhất cho sự phát triển đất nước và ngành Tài chính nói riêng. Thể hiện qua xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT ICT Index 2 năm gần đây, Bộ Tài chính dẫn đầu cả nước dù có số lượng công chức viên chức đông nhất so với các Bộ, ngành khác.

(Gia Bách)