Hướng dẫn sử dụng hệ thống công bố thông tin mới

Sáng nay (5/7), tại Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã tổ chức Hội nghị tập huấn sử dụng hệ thống công bố thông tin (IDS) cho các công ty đại chúng khu vực phía Bắc.

Quang cảnh Hội nghị tập huấn.Quang cảnh Hội nghị tập huấn.

Phát biểu tại Hội nghị tập huấn, bà Nguyễn Thị Liên Hoa, Phó Chủ tịch UBCKNN cho biết: Theo quy định hiện hành, các công ty đại chúng phải thực hiện công bố thông tin trên Cổng thông tin điện tử của UBCKNN và gửi báo cáo cho UBCKNN. Tuy nhiên, thời gian qua các công ty thực hiện quy định này chủ yếu bằng văn bản, với một lượng lớn thông tin phải công bố, các công ty đã gặp không ít khó khăn. Trước thực tế đó, nhằm hỗ trợ các công ty trong việc công bố thông tin ra thị trường, giúp các công ty giảm tải khó khăn, tránh sự chậm trễ trong việc công bố và báo cáo, UBCKNN đã xây dựng hệ thống IDS.

Hệ thống IDS (thuộc dự án VIE 026 do Chính phủ Luxembourg tài trợ) là hệ thống thu nhận báo cáo của các công ty đại chúng gửi đến UBCKNN dưới hình thức điện tử và cho phép các cán bộ của UBCKNN phân tích các dữ liệu báo cáo.

Hệ thống này sẽ hỗ trợ 3 hoạt động: thu nhận dữ liệu từ các công ty đại chúng; tự động kiểm tra chất lượng dữ liệu, xử lý và lưu dữ liệu; tạo ra một số báo cáo và số liệu thống kê cho người sử dụng.

Thông qua hệ thống này, các công ty có thể công bố thông tin và gửi báo cáo cho UBCKNN theo quy định của pháp luật một cách nhanh chóng, chính xác, hiệu quả, giảm thiểu chi phí. Bên cạnh đó, hệ thống IDS giúp UBCKNN nhanh chóng tiếp cận thông tin, dữ liệu báo cáo của các đối tượng phải công bố thông tin và nâng cao công tác giám sát về báo cáo và công bố thông tin...

Được biết, ngay sau buổi tập huấn sử dụng hệ thống IDS, các công ty đại chúng sẽ đăng ký và sử dụng IDS với UBCKNN, cụ thể:

- Thực hiện đăng ký sử dụng IDS: Công ty đại chúng đăng ký từ ngày 6/7/2013 đến ngày 12/7/2013. Hình thức đăng ký gửi công văn đăng ký cho UBCKNN theo mẫu công văn đã được cung cấp tại buổi tập huấn.

- Thực hiện cấp tài khoản và tài liệu hướng dẫn sử dụng IDS cho các công ty đại chúng đã đăng ký: Từ ngày 22/7/2013 đến ngày 26/7/2013. Hình thức gửi tài khoản và tài liệu hướng dẫn sử dụng thông qua đường bưu điện (gửi bảo đảm)...

(KD)