Nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT để phục vụ tốt nhiệm vụ của ngành

(eFinance Online) - Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai tại Hội nghị giao ban triển khai ứng dụng CNTT ngành Tài chính, diễn ra vào chiều qua (15/3/2018), tại Hà Nội.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai phát biểu tại Hội nghị.Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai phát biểu tại Hội nghị.

Ghi nhận việc triển khai ứng dụng CNTT trong ngành Tài chính

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, năm 2017 là năm thứ hai triển khai Kế hoạch 5 năm ứng dụng CNTT ngành Tài chính giai đoạn 2016 - 2020, quy mô, phạm vi các dự án ngày càng lớn, phức tạp, nhưng được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị trong Bộ, do vậy việc triển khai ứng dụng CNTT trong ngành Tài chính nói chung đã được ghi nhận cả trong và ngoài ngành Tài chính.

Đặc biệt, lĩnh vực Thuế và Hải quan đã có quyết tâm và nỗ lực lớn để triển khai tốt các Nghị quyết của Chính phủ, Bộ Tài chính như triển khai ứng dụng CNTT hỗ trợ kê khai thuế, Hải quan điện tử đều vượt chỉ tiêu đề ra và được các Bộ, ngành, Chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận, đánh giá cao.

Công tác xây dựng và hướng dẫn cơ chế chính sách cũng luôn được quan tâm và chủ động triển khai, bám sát các quy định hiện hành về triển khai ứng dụng CNTT, thống kê và thực tế triển khai CNTT của Bộ Tài chính để hướng dẫn kịp thời cho các đơn vị, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động triển khai ứng dụng CNTT và thống kê tài chính từ trung ương đến địa phương.

Cùng với đó, công tác kiểm tra, thẩm định đảm bảo chặt chẽ trong hồ sơ, thẩm định đúng thời gian và tuân thủ theo các quy định, hướng dẫn của Nhà nước và của Bộ Tài chính, góp phần giúp hoạt động triển khai CNTT của ngành được hiệu quả và tiết kiệm. Kết quả kiểm tra năm 2017 đã được các đơn vị đánh giá có chất lượng và đạt hiệu quả tốt, qua kết quả kiểm tra đã giúp cho các đơn vị được kiểm tra hoàn thiện hồ sơ, quy trình thủ tục để phục vụ cho việc kiểm toán, thanh tra của các đơn vị chức năng ngoài ngành Tài chính. Đồng thời, qua công tác kiểm tra, các đơn vị hệ thống trong ngành nắm rõ hơn các quy định của nhà nước về lĩnh vực CNTT, rút kinh nghiệm cho các năm tiếp theo và giúp các đơn vị có định hướng, kế hoạch tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán bộ làm công tác quản lý, vận hành hệ thống ứng dụng CNTT để các cán bộ nâng cao kiến thức về quy trình quản lý dự án đầu tư ứng dụng CNTT, đấu thầu mua sắm và tổ chức khai thác sử dụng sản phẩm CNTT, góp phần đảm bảo cho hoạt động triển khai ứng dụng CNTT tuân thủ đúng quy định của Nhà nước và của Bộ Tài chính.

Công tác ATTT đã được các cấp lãnh đạo quan tâm đúng mức, tổ chức triển khai một cách bài bản và toàn diện, các hoạt động đảm bảo an toàn thông tin đã được tích hợp trong tất cả các công đoạn liên quan đến thông tin và hệ thống thông tin; thường xuyên phân tích các sự kiện, sự cố có khả năng tác động đến hệ thống thông tin của Bộ Tài chính. Trong năm 2017 không để xảy ra hiện tượng thất thoát thông tin, bí mật của ngành Tài chính qua môi trường mạng, không xảy ra tình trạng bị tấn công làm ngừng trệ hoạt động của hệ thống.

Công tác thống kê và cơ sở dữ liệu được tập trung triển khai và có nhiều đổi mới, bên cạnh việc tiếp tục triển khai các công việc thường xuyên, duy trì và đảm bảo cung cấp kịp thời các thông tin về kinh tế, xã hội phục vụ công tác quản lý điều hành của Bộ Tài chính, tiếp tục triển khai thực hiện theo đúng lộ trình, kế hoạch Đề án Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính.

Ghi nhận các kết quả đạt được của tập thể cán bộ trong công tác CNTT ngành Tài chính, Thứ trưởng Vũ Thị Mai cho biết, lãnh đạo Bộ đánh giá cao khối lượng công việc từ công tác kế hoạch, thẩm định, kiểm tra và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ về triển khai ứng dụng CNTT mà các đơn vị đã hoàn thành…

Nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT để phục vụ tốt nhiệm vụ của ngành ảnh 1 Quang cảnh Hội nghị.
Triển khai ứng dụng CNTT áp dụng công nghệ của cuộc cách mạng 4.0

Để triển khai tốt việc ứng dụng CNTT, áp dụng công nghệ của cuộc cách mạng 4.0 trong tất cả các lĩnh vực hoạt động nghiệp vụ, hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2018 của ngành Tài chính, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Vũ Thị Mai yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Về cơ chế chính sách, Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị cập nhật các quy định mới, kịp thời triển khai, phổ biến đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách, quy định của Nhà nước và của Bộ Tài chính tới các cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị.

Về triển khai ứng dụng CNTT áp dụng công nghệ của cuộc cách mạng 4.0, Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ tổ chức phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 02-NQ/BCSĐ của Ban Cán sự Đảng bộ Bộ Tài chính, gắn việc hoàn thiện cơ chế chính sách, chuẩn hóa nghiệp vụ với việc xây dựng chương trình, đề án, dự án ứng dụng CNTT, đảm bảo nâng cao hiệu lực, hiệu quả của chính sách tài chính.

“Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xây dựng và ban hành kế hoạch hành động chi tiết thực hiện Nghị quyết 02-NQ/BCSĐ của đơn vị mình trước ngày 31/3/2018. Đồng thời, các đơn vị rà soát, đề xuất các nhiệm vụ triển khai đến năm 2020, tổng hợp để báo cáo Bộ các nội dung điều chỉnh kế hoạch CNTT 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 02-NQ/BCSĐ”, Thứ trưởng nhấn mạnh...

Gia Bách - Cục Tin học và Thống kê tài chính