Những đơn vị đứng đầu ICT index ngành Tài chính 2017

(eFinance Online) - Cục Tin học và Thống kê tài chính là đơn vị thuộc Bộ Tài chính, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện các hoạt động ứng dụng CNTT và thống kê trong toàn ngành Tài chính.
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Một trong những nhiệm vụ thường xuyên của Cục Tin học và Thống kê tài chính là tập hợp các số liệu báo cáo tại các đơn vị thuộc Bộ Tài chính về hiện trạng ứng dụng CNTT để làm cơ sở phân tích đánh giá, thực hiện nhiệm vụ xây dựng chiến lược, quy hoạch, định hướng trong công tác triển khai ứng dụng CNTT toàn ngành; thể chế hóa các văn bản; thẩm định kiểm tra giám sát; quản lý thống nhất các hoạt động ứng dụng CNTT và công tác thống kê - dự báo trong ngành Tài chính.

Tuy nhiên, sự phát triển với quy mô ngày càng sâu rộng, mức độ phức tạp ngày càng cao của các ứng dụng CNTT - truyền thông vào các hoạt động nghiệp vụ tài chính nên đòi hỏi phải có được công cụ khoa học, kết xuất ra được những số liệu xác thực, phân tích đánh giá nhiều chiều và khoa học. Và một trong những công cụ đánh giá, phân tích hoạt động ứng dụng CNTT-TT đáp ứng nhu cầu kể trên đã được Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Tin học Việt Nam sử dụng để đánh giá, xếp hạng mức độ sẵn sàng về ứng dụng và phát triển CNTT-TT tại Việt Nam là bộ Chỉ số mức độ sẵn sàng ứng dụng và phát triển CNTT-TT (Vietnam ICT Index).

Thấy rõ mức độ cấp thiết và quan trọng của ICT Index, kể từ năm 2008, Cục Tin học và Thống kê tài chính đã trình Lãnh đạo Bộ Tài chính và giao cho Tạp chí Tài chính điện tử (eFinance) xây dựng ICT Index hàng năm của ngành Tài chính và công bố kết quả xếp hạng trên Website http://efinance.vn (hoặc http://taichinhdientu.vn), đồng thời phục vụ trực tiếp việc cung cấp số liệu hàng năm để xây dựng ICT Index của Việt Nam do Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Tin học Việt Nam thực hiện.

Năm 2017, là năm thứ 9 liên tiếp tạp chí Tài chính điện tử (eFinance) - Cục Tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính) thực hiện thu thập số liệu, phân tích, đánh giá và đưa ra Báo cáo về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT trong ngành Tài chính năm 2017 (gọi tắt là ICT Index in Finance 2017).

ICT Index ngành Tài chính giúp các đơn vị thuộc hệ thống ngành Tài chính xác định được vị trí “hiện đang ở đâu” cho bản thân mình, qua đó có thể định hướng chiến lược phát triển CNTT - TT một cách hiệu quả hơn. 

ICT Index ngành Tài chính 2017  được xây dựng hoàn chỉnh hơn trên cơ sở các nhóm đối tượng theo tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính, trong đó có nhóm các đơn vị cấp tỉnh, thành phố theo hệ thống ngành dọc và nhóm các Sở Tài chính được tách riêng để phù hợp trong việc đánh giá, xếp hạng. Các chỉ tiêu trong phiếu điều tra năm 2017 đã được lược bỏ khá nhiều chỉ tiêu không phù hợp nhằm đơn giản hóa công tác thu thập số liệu, chỉ tiêu được điều chỉnh dễ hiểu hơn, khắc phục được những số liệu sai lệch thiếu chính xác do người cung cấp số liệu hiểu không đúng với yêu cầu của Phiếu điều tra. 

ICT Index ngành Tài chính 2017 được khảo sát trên 2 khối với 251 đối tượng gồm:  

1/Khối các cơ quan trung ương của các hệ thống: 6 đối tượng.

2/Khối các đơn vị cấp tỉnh, thành phố (Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố, Cục Hải quan, Cục Dự trữ Nhà nước các khu vực): 245 đối tượng. 

Với 27 nhóm chỉ tiêu, ICT Index ngành Tài chính 2017 tập trung vào các lĩnh vực sau: 

- Hạ tầng kỹ thuật CNTT (6 chỉ tiêu).

- Ứng dụng CNTT (9 chỉ tiêu).

- Nhân lực CNTT (8 chỉ tiêu).

- Đầu tư cho CNTT (4 chỉ tiêu). 

Trên cơ sở các số liệu thu thập được từ các nguồn tin cậy để phục vụ cho việc tính toán ICT Index ngành Tài chính 2017, chúng tôi đã rút ra được một vài số liệu phản ánh thực trạng ứng dụng và phát triển CNTT ở các đơn vị thuộc ngành Tài chính từ trung ương tới địa phương. Thông qua các con số này, có thể đánh giá được phần nào thực trạng phát triển và ứng dụng CNTT tại các đơn vị thuộc ngành Tài chính. 

Dưới đây là danh sách các đơn vị dẫn đầu bảng xếp hạng ICT index ngành Tài chính năm 2017: 

Khối trung ương: 

Năm 2017, dẫn đầu khối trung ương là Tổng cục Hải quan, xếp ở vị trí thứ 2 là Tổng cục Thuế và cơ quan Bộ Tài chính xếp thứ 3. 

Những đơn vị đứng đầu ICT index ngành Tài chính 2017 ảnh 1 Xếp hạng Khối trung ương.
Khối địa phương 

Sở Tài chính tỉnh, thành phố: 

Năm 2017, Sở Tài chính thành phố Hà Nội lại tiếp tục dẫn đầu; vị trí thứ 2 thuộc về Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng; vị trí thứ 3 thuộc về Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Những đơn vị đứng đầu ICT index ngành Tài chính 2017 ảnh 2 Xếp hạng Khối Sở Tài chính.

Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố: 

 

Năm 2017, Kho bạc Nhà nước tỉnh Đắk Lắk xếp thứ 1; tiếp đó vị trí thứ 2 thuộc về Kho bạc Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh và vị trí thứ 3 thuộc về Kho bạc Nhà nước tỉnh Hậu Giang.

Những đơn vị đứng đầu ICT index ngành Tài chính 2017 ảnh 3 Xếp hạng Khối KBNN.

Cục Thuế tỉnh, thành phố: 

 

Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp đã có bước chuyển ngoạn mục từ vị trí 36 năm 2016 đã vươn lên vị trí thứ 1trong năm 2017; vị trí thứ 2 thuộc về Cục Thuế tỉnh Lào Cai và vị trí thứ 3 thuộc về Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh.

Những đơn vị đứng đầu ICT index ngành Tài chính 2017 ảnh 4 Xếp hạng Khối Cục Thuế.
Cục Hải quan:

 

Năm 2017, Cục Hải quan Cần Thơ từ vị trí 32 năm 2016 đã bứt phá lên vị trí thứ 1; vị trí thứ 2 thuộc về Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh và vị trí thứ 3 thuộc về Cục Hải quan Quảng Nam. 

Những đơn vị đứng đầu ICT index ngành Tài chính 2017 ảnh 5
Xếp hạng Khối Cục Hải quan. 

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực: 

Năm 2017, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình xếp thứ 1 trong bảng xếp hạng; vị trí thứ 2 thuộc về Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên và vị trí thứ 3 thuộc về Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng.

Những đơn vị đứng đầu ICT index ngành Tài chính 2017 ảnh 6
Xếp hạng Khối Cục DTNN.

 

>> Xem chi tiết xếp hạng tại đây.

>> Phương pháp tính toán các chỉ số ICT Index ngành Tài chính 2017.

(Ban Biên tập Website)