STC Nghệ An triển khai DVC đăng ký mã số ĐVQHNS trực tuyến mức độ 4

(eFinance Online) - Trong hai ngày 21 và 22/6/2016, Sở Tài chính Nghệ An phối hợp với Cục Tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính) tổ chức công bố triển khai Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và hội nghị tập huấn hướng dẫn cho các đơn vị đăng ký mã số đơn vị quan hệ với ngân sách (ĐVQHNS) trực tuyến mức độ 4. 
STC Nghệ An triển khai DVC đăng ký mã số ĐVQHNS trực tuyến mức độ 4

Ngày 19/02/2016 Sở Tài chính Nghệ An đã có văn bản số 264/STC-NST gửi các đơn vị có liên quan trực thuộc trên địa bàn tỉnh hướng dẫn thực hiện thông tư 185/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính và thực hiên triển khai dịch vụ công mức 4.

Để giúp các đơn vị triển khai tốt nội dung thông tư, trong hai ngày 21 và 22/6/2016, Sở Tài chính Nghệ An phối hợp với Cục Tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính) tổ chức công bố triển khai Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và hội nghị tập huấn hướng dẫn cho các đơn vị đăng ký mã số ĐVQHNS trực tuyến mức độ 4.

Với việc công bố này Sở Tài chính Nghệ An sẽ là đơn vị đầu tiên trong địa bàn tỉnh thực hiện triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Theo đó, việc đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 sẽ cho phép người sử dụng đề nghị cấp mã thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến qua Website của Sở Tài chính tại địa chỉ http://taichinh.nghean.gov.vn/.

Sau lễ công bố, Sở Tài chính Nghệ An đã phối hợp cùng Cục Tin học và Thống kê tài chính tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn cho các đơn vị đăng ký mã số đơn vị quan hệ với ngân sách trực tuyến mức độ 4. Đối tượng tham gia lớp tập huấn là kế toán trưởng, cán bộ phụ trách kế toán của các Sở, Ban, ngành tỉnh Nghệ An, cán bộ Phòng Tài chính - Kế hoạch và Ban quản lý đầu tư xây dựng cơ bản của UBND các huyện, thị, thành phố.

Tại hội nghị tập huấn, Cục Tin học và Thống kê tài chính giới thiệu cho các học viên những quy định mới, những nội dung sửa đổi, bổ sung, các quy trình nghiệp vụ đăng ký, cấp, quản lý mã số đơn vị quan hệ ngân sách Nhà nước của Bộ Tài chính. Các học viên đã được tập huấn, hướng dẫn sử dụng các chức năng quản trị hệ thống, quy trình xử lý, quy trình quản lý công tác cấp mã số, thực hành nhập liệu trên hệ thống dịch vụ công cấp mã số mức độ 4.

Việc Sở Tài chính Nghệ An phối hợp cùng Cục Tin học và Thống kê tài chính tổ chức hội nghị tập huấn nói trên là nhằm thực hiện kế hoạch triển khai Thông tư số 185/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính. Đồng thời, đây cũng là một phần trong công tác cải cách hành chính, góp phần đẩy mạnh phát triển công nghệ thông tin, hiện đại về chính quyền điện tử của tỉnh Nghệ An.

(T.N)