Tập huấn triển khai phần mềm quản lý kho ngoại quan

Sáng 25/7/2013, tại Bình Dương, Cục CNTT và Thống kê Hải quan, Cục Giám sát quản lý về Hải quan (Tổng cục Hải quan) đã phối hợp với Cục Hải quan Bình Dương tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai phần mềm quản lý kho ngoại quan năm 2013 cho hơn 200 CBCC làm công tác nghiệp vụ của 33 Cục Hải quan tỉnh, thành phố trong cả nước.

Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Hải quan Vũ Ngọc Anh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Hải quan Vũ Ngọc Anh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tại hội nghị, Cục Hải quan Bình Dương đã trình bày khái quát về tình hình hoạt động và quản lý kho ngoại quan tại Cục Hải quan Bình Dương và tổng quan về phần mềm quản lý kho ngoại quan mà Hải quan Bình Dương đang triển khai áp dụng trên địa bàn.

Đại diện Cục Hải quan Bình Dương cũng đã trình bày cách sử dụng phần mềm quản lý kho ngoại quan ở cả 2 phiên bản cho phía Hải quan và doanh nghiệp như: cách thức đăng nhập hệ thống, cách thức quản lý người dùng, quản lý doanh nghiệp, thao tác duyệt thông tin tờ khai, cách nhập chi tiết hợp đồng, xác nhận thực nhập, duyệt phiếu xuất kho, cách thanh khoản tờ khai, thanh hoản hợp đồng, thao tác chỉnh sửa…

Hiện nay, có 110 kho ngoại quan được Tổng cục Hải quan ra quyết định thành lập tại 21 tỉnh, thành phố thuộc 17 Cục Hải quan trên cả nước. Một số Cục Hải quan địa phương có kho ngoại quan đang hoạt động nhiều nhất là: Bình Dương 18 kho, TP. Hồ Chí Minh 18 kho, Hải Phòng 18 kho, Quảng Ninh 14 kho...

Phát biểu tại hội nghị tập huấn, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Hải quan Vũ Ngọc Anh đã đánh giá cao tính hiệu quả mà phần mềm này mang lại. Theo Phó Tổng cục trưởng, trong tiến trình cải cách hiện đại hóa hải quan, việc ứng dụng CNTT vào quản lý hoạt động hải quan là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm 2013. Chính vì vậy, Phó Tổng cục trưởng mong muốn các đơn vị tham gia tích cực, đầy đủ và trong thời gian tới sẽ triển khai thành công phần mềm này tại đơn vị mình.

Được biết, phần mềm quản lý kho ngoại quan là sáng kiến của Cục Hải quan Bình Dương và đã được Tổng cục Hải quan phê duyệt, đưa vào ứng dụng từ năm 2011 đến nay...

(Lê Xuyền)