Tập trung nguồn lực xây dựng nền tài chính điện tử định hướng chuyển đổi số

(eFinance Online) - Đó là chia sẻ của ông Đặng Đức Mai, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính) tại Hội thảo “Hành trình Hội nhập cách mạng công nghệ 4.0 và Chuyển đổi Chính phủ số với ngành Tài chính”. Hội thảo diễn ra chiều 3/7, tại trụ sở Bộ Tài chính.
Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính Đặng Đức Mai phát biểu tại Hội thảo.Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính Đặng Đức Mai phát biểu tại Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Cục trưởng Đặng Đức Mai cho biết: Trong giai đoạn vừa qua, ngành Tài chính đã có những bước phát triển nhanh và vững chắc, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Để đạt được những thành tựu đó, phải kể đến sự đóng góp không nhỏ của hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) ngành Tài chính.

Đến nay, CNTT đã được ứng dụng sâu, rộng vào hầu hết các hoạt động nghiệp vụ tài chính, trở thành huyết mạch trong các hoạt động nghiệp vụ chủ chốt như: Quản lý điều hành ngân sách nhà nước; quản lý thu - chi ngân sách nhà nước; thanh toán điện tử và quản lý trái phiếu chính phủ; quản lý trong lĩnh vực thuế, hải quan; triển khai thuế điện tử, hải quan điện tử, cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN; quản lý nợ công; quản lý giá, quản lý tài sản công; quản lý, giám sát thị trường tài chính; quản lý dự trữ nhà nước....; cùng các nhiệm vụ quản lý nội ngành.

Theo ông Mai, Chính phủ Việt Nam nói chung và ngành Tài chính nói riêng đang tiếp cận với giai đoạn phát triển đầu tiên của Chính phủ số, đó là giai đoạn xây dựng Chính phủ điện tử và Tài chính điện tử. Để tiếp cận cuộc CMCN 4.0, Bộ đã có định hướng phát triển công nghệ thông tin trong chiến lược chuyển đổi số của ngành Tài chính nhằm mục tiêu đến năm 2025, hoàn thành xây dựng tài chính điện tử và cơ bản thiết lập nền tảng tài chính số hiện đại, bền vững, công khai, minh bạch dựa trên dữ liệu lớn, dữ liệu tài chính mở và hệ sinh thái tài chính số. 

Tập trung nguồn lực xây dựng nền tài chính điện tử định hướng chuyển đổi số ảnh 1 Quang cảnh Hội thảo.
Hiện nay, Bộ Tài chính đang ưu tiên, tập trung nguồn lực triển khai nhiệm vụ xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Tài chính định hướng chuyển đổi số và triển khai Kiến trúc Cơ sở Dữ liệu quốc gia về Tài chính trên cơ sở tích hợp, liên thông và chia sẻ thông tin trong và ngoài ngành.

Cụ thể, từ nay đến năm 2020, ngành Tài chính sẽ đặt mục tiêu “Xây dựng Tài chính điện tử”. Theo đó, sẽ triển khai Kiến trúc Chính phủ điện tử và hoàn thành xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về Tài chính trên cơ sở tích hợp, liên thông và chia sẻ thông tin trong ngành Tài chính.

Bên cạnh đó, triển khai "đám mây" ngành Tài chính ở mức hạ tầng và sử dụng "đám mây chung" đảm bảo tính hiệu quả và an toàn thông tin toàn diện. Cùng với đó, xây dựng nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu, dịch vụ ngành Tài chính đảm bảo thông suốt và gắn kết giữa các hệ thống trong và ngoài ngành. Đồng thời, xây dựng hệ thống Quản lý định danh thống nhất, tích hợp với các hệ thống quản lý định danh hiện có của các đơn vị. Đặc biệt, xây dựng Cổng giao tiếp ngành Tài chính, tích hợp sâu, rộng và xuyên suốt giữa các Cổng giao tiếp trong ngành, liên thông với Chính phủ và các cơ quan nhà nước theo hướng dữ liệu mở sử dụng các giải pháp trí tuệ nhân tạo, tương tác và trả lời tự động để phục vụ người dân, doanh nghiệp. Tăng cường xây dựng, cung cấp các dịch vụ công, dịch vụ dữ liệu theo nhu cầu cá nhân hóa qua nhiều phương thức khác nhau, đặc biệt là qua các thiết bị di động, công nghệ đám mây. Ngoài ra, tiếp tục tăng cường đảm bảo an toàn thông tin ngành Tài chính, kiện toàn các hệ thống an ninh thông tin theo các tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời phù hợp quy định của ngành Tài chính...

Tập trung nguồn lực xây dựng nền tài chính điện tử định hướng chuyển đổi số ảnh 2 Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo.
Tại Hội thảo, các chuyên gia công nghệ của SAP đã giới thiệu và chia sẻ với Bộ Tài chính về các công nghệ mới cũng như các bài học, giải pháp, lộ trình chuyển đổi số mà SAP đã triển khai tại các nước trên thế giới, qua đó, Bộ Tài chính có thể tham khảo trong hành trình hội nhập Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và Chuyển đổi số của Bộ Tài chính.

(PV)