Thành lập Tổ công tác triển khai đánh giá hiệu quả quản lý thuế

(eFinance Online) -Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Thông báo số 176/TB-BTC ngày 04/04/2016 về việc triển khai phối hợp với Ngân hàng Thế giới đánh giá hiệu quả quản lý thuế TADAT, Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định số 572/QĐ-TCT ngày 08/04/2016 thành lập Tổ công tác triển khai đánh giá hiệu quả quản lý thuế theo công cụ TADAT. 
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, đồng chí Nguyễn Đại Trí - Phó Tổng cục trưởng làm Tổ trưởng Tổ công tác và thành viên là Lãnh đạo, công chức Ban Cải cách và hiện đại hoá, Cục Công nghệ thông tin, Vụ Tổ chức cán bộ…..và lãnh đạo, công chức thuộc Cục Thuế các tỉnh, thành phố.

Tổ công tác có nhiệm vụ chỉ đạo rà soát, tổng hợp, hệ thống hoá các nguồn thông tin/tài liệu/số liệu để chuẩn bị đầy đủ số liệu, tài liệu trình Tổng cục phê duyệt trước khi cung cấp cho Phái đoàn đánh giá theo công cụ TADAT của Ngân hàng thế giới. Trao đổi và làm việc trực tiếp với Phái đoàn đánh giá theo công cụ TADAT của Ngân hàng Thế giới trong quá trình đánh giá; báo cáo Tổng cục trưởng các nội dung còn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; đề xuất, kiến nghị giải pháp. Phối hợp với phái đoàn đánh giá theo công cụ TADAT của Ngân hàng thế giới để tổng hợp kết quả đánh giá và các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai đánh giá hiệu quả quản lý thuế theo công cụ TADAT để báo cáo Bộ Tài chính.

(TAT)