Thủ tục nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Công ty PNK hỏi: "Chúng tôi là một doanh nghiệp thuộc Công ty TNHH có nộp thuế thu nhập doanh nghiệp thì ghi vào giấy nộp ngân sách theo: chương, điều, khoản, mục, tiểu mục nào?

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Vụ chính sách Thuế trả lời câu hỏi của Công ty PNK trả lời như sau:

Doanh nghiệp của bạn là Công ty TNHH cần nộp thuế thu nhập doanh nghiệp vào ngân sách Nhà nước theo địa chỉ hướng dẫn sau:

1- Chương: Tùy thuộc vào cơ quan thuế quản lý mà ghi khác nhau: 
    - Nếu là Doanh nghiệp thuộc Cục Thuế cấp tỉnh quản lý thì ghi chương 155 cấp 2;
    - Nếu là Doanh nghiệp thuộc Chi cục Thuế cấp quận, huyện quản lý thì ghi chương 155 cấp 3.

2- Loại và khoản: ghi theo số hiệu của ngành nghề theo thông báo địa chỉ của cơ quan thuế hoặc cán bộ thuế;

3- Mục 002.

4- Tiểu mục 02.

Từ ngày 1/7/2007, hệ thống thuế cả nước thành lập bộ phận hỗ trợ người nộp thuế, vì vậy mọi vấn đề bạn cần trợ giúp về giải đáp chính sách hoặc thủ tục hành chính liên quan đến thuế và các khoản nộp ngân sách Nhà nước có thể tiếp liên hệ với bộ phận này.

(Theo Thời báo Tài chính Việt Nam)