Tin học Tài chính: Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(eFinance Online) - Ngày 19/1/2018, Cục Tin học và Thống kê tài chính (THTK) đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 và Ký Giao ước thi đua năm 2018. Tại Hội nghị, cán bộ Cục THTK thể hiện sự thống nhất ý chí và quyết tâm đoàn kết, sáng tạo, đổi mới để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Quyết tâm đoàn kết, sáng tạo, đổi mới để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.Quyết tâm đoàn kết, sáng tạo, đổi mới để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, phát huy các kết quả đã đạt được trong năm 2016, phát huy truyền thống đoàn kết, với sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, năm 2017, Cục THTK đã tập trung mọi nguồn lực, phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành được khối lượng công việc rất lớn.

Cụ thể, công tác xây dựng và hướng dẫn cơ chế chính sách luôn luôn được Cục quan tâm và chủ động triển khai, bám sát các quy định hiện hành về triển khai ứng dụng CNTT, thống kê và thực tế triển khai CNTT của Bộ Tài chính để hướng dẫn kịp thời cho các đơn vị, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động triển khai ứng dụng CNTT và thống kê tài chính từ trung ương đến địa phương. Một số kết quả tiêu biểu như: Hoàn thành trình Chính phủ phê duyệt chủ trương xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 27/2007/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động Tài chính; Hoàn thành trình Bộ ban hành Thông tư số 18/2017/TT-BTC ngày 28/02/2017 quy định Hệ thống Danh mục điện tử dùng chung trong lĩnh vực Tài chính; Hoàn thành trình Bộ ban hành Quyết định số 627/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ngày 05/4/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc đảm bảo an toàn thông tin trên môi trường máy tính và mạng máy tính ban hành kèm theo Quyết định số 3317/QĐ-BTC ngày 24/12/2014; Hoàn thành trình Bộ ban hành Quyết định số 2327/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ngày 10/11/2017 về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật Hệ thống điện tử đa phương tiện hỗ trợ chỉ đạo điều hành của Bộ Tài chính; Hoàn thành trình Bộ phê duyệt chủ trương xây dựng Thông tư quy định Hệ thống chỉ tiêu Thống kê Tài chính…

Tin học Tài chính: Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ảnh 1 Cục trưởng Cục THTK Đặng Đức Mai phát động thi đua năm 2018. 
Công tác Kiểm tra, thẩm định đảm bảo chặt chẽ trong hồ sơ, thẩm định đúng thời gian và tuân thủ theo các quy định, hướng dẫn của Nhà nước và của Bộ Tài chính, góp phần giúp hoạt động triển khai CNTT của ngành được hiệu quả và tiết kiệm. Kết quả kiểm tra năm 2017 đã được Lãnh đạo Bộ và các đơn vị đánh giá có chất lượng và đạt hiệu quả tốt. Qua công tác kiểm tra đã phát hiện, ghi nhận nhiều tồn tại, thiếu sót trong quy trình chuẩn bị đầu tư, trình tự triển khai các hoạt động CNTT cũng như trong công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu, giúp cho đơn vị được kiểm tra chấn chỉnh kịp thời các tồn tại, hoàn thiện quy trình, hồ sơ tài liệu, nắm rõ hơn các quy định của nhà nước về lĩnh vực CNTT và rút kinh nghiệm cho các lần sau, từ đó góp phần hoàn thành kế hoạch và đảm bảo hiệu quả việc triển khai ứng dụng CNTT trong toàn ngành.

Phối hợp chặt chẽ trong triển khai nhiệm vụ chung toàn ngành; đảm bảo duy trì sự hoạt động ổn định, liên tục của hệ thống HTTT ngành Tài chính và các dịch vụ CNTT tại trụ sở cơ quan Bộ Tài chính cũng như Cơ quan Đại diện Văn phòng Bộ tại TP.HCM. Các hoạt động đảm bảo vận hành hệ thống HTTT, hệ thống mạng nội bộ tại Cơ quan Bộ, VP2 Bộ Tài chính tại TP.HCM, Trung tâm miền bắc, miền nam và các trung tâm tỉnh hoạt động ổn định, liên tục và đạt kết quả tốt. Duy trì hoạt động của các ứng dụng, CSDL nghiệp vụ (Cổng thông tin điện tử, văn bản điều hành,...) và ứng dụng hạ tầng (email, chat, file, truy nhập Internet,...) tại Cơ quan Bộ hoạt động ổn định, liên tục đã góp phần nâng cao hiệu quả công việc chuyên môn của cả các đơn vị tại cơ quan Bộ.

Công tác ATTT của BTC đã được các cấp lãnh đạo quan tâm đúng mức, tổ chức triển khai một cách bài bản và tương đối toàn diện, các hoạt động đảm bảo ATTT đã được tích hợp trong tất cả các công đoạn liên quan đến thông tin và hệ thống thông tin; Thường xuyên phân tích các sự kiện, sự cố có khả năng tác động đến hệ thống thông tin của Bộ Tài chính. Nhìn chung công tác ATTT đã đáp ứng các yêu cầu cơ bản về ATTT của mỗi đơn vị và yêu cầu chung của Bộ Tài chính, của Nhà nước, bắt đầu chuyển sang giai đoạn đầu tư các giải pháp nâng cao và tiếp tục hoàn thiện các biện pháp ATTT đã triển khai.

Công tác thống kê và CSDL được tập trung triển khai và có nhiều đổi mới, bên cạnh việc tiếp tục triển khai các công việc thường xuyên, duy trì và đảm bảo cung cấp kịp thời các thông tin về kinh tế, xã hội phục vụ công tác quản lý điều hành của Bộ Tài chính, đã hoàn thành trình Bộ phê duyệt đề án CSDL, các định hướng lớn, làm cơ sở cho triển khai công tác thống kê và xây dựng CSDL quốc gia về tài chính và tạo nền tảng xây dựng Chính phủ điện tử.

Việc triển khai ứng dụng CNTT trong hầu hết các nghiệp vụ của Bộ Tài chính đã góp phần phục vụ hiệu quả cho công tác chỉ đạo điều hành, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Bộ. Trong đó, nhiều ứng dụng CNTT không chỉ mang lại lợi ích hỗ trợ công tác quản lý tài chính của ngành mà còn mang lại hiệu quả rõ rệt cho toàn xã hội, như: chương trình trao đổi số thu,  chương trình quản lý đăng ký tài sản gắn với chữ ký số,... Nhiều ứng dụng dịch vụ công đang được các đơn vị quản lý nhà nước, người dân và doanh nghiệp khai thác và sử dụng hiệu quả, đặc biệt là đối với ứng dụng Cấp mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách và các ứng dụng dịch cụ công trực tuyến của Thuế và Hải quan.

Tin học Tài chính: Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ảnh 2 Cục trưởng Cục THTK Đặng Đức Mai trao tặng Bằng khen cho các tập thể xuất sắc.
Tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ trong việc triển khai, tích hợp thủ tục hành chính, các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, các dịch vụ công trực tuyến khác một cách tập trung, thống nhất lên Cổng TTĐT Bộ Tài chính. Hoàn thành thực hiện nhiệm vụ quản lý trong việc cung cấp, cập nhật thông tin, thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và trả lời hỏi đáp trên Cổng TTĐT Bộ Tài chính theo các Quy định của Nhà nước và Quyết định số 2131/QĐ-BTC ngày 4/10/2017…

Về công tác công đoàn, năm 2017, Công đoàn Cục THTK luôn chủ động giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách cho cán bộ viên chức và người lao động trong đơn vị, kịp thời đề xuất những kiến nghị và các giải pháp phù hợp để bảo đảm quyền lợi của công đoàn viên về tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp, khen thưởng-kỷ luật, chế độ BHXH, BHYT, hợp đồng lao động, chế độ hưu, vệ sinh an toàn lao động... Luôn lắng nghe và nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng CBVC và đoàn viên từ đó đề xuất hiệu quả những giải pháp đáp ứng được mong muốn của đoàn viên công đoàn.

Bên cạnh đó, Công đoàn Cục THTK cũng đã phối hợp tích cực với chính quyền trong việc rà soát, tổ chức, xây dựng các nội dung quy chế như: Quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế làm việc của cơ quan, chế độ thăm hỏi cho các đoàn viên… nhằm đảm bảo tối đa quyền và lợi ích của đoàn viên; Tham gia xây dựng, tổ chức và giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến quyền lợi của cán bộ, đoàn viên Công đoàn như: nâng lương, đóng bảo hiểm, thi nâng ngạch, học tập, nghỉ chế độ...

Tại Hội nghị, để khích lệ tinh thần thi đua trong cán bộ, đoàn viên Công đoàn, Cục trưởng Cục THTK Đặng Đức Mai đã phát động thi đua năm 2018. Theo đó, Cục trưởng đề nghị, phát huy những kết quả đạt được trong năm 2017, cán bộ, đoàn viên Công đoàn Cục THTK sẽ cùng thống nhất ý chí và quyết tâm đoàn kết, sáng tạo, đổi mới để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

(PV)