Tin học và Thống kê tài chính đã khởi động suôn sẻ cho giai đoạn 2016 - 2020

(eFinance Online) - Sáng nay (ngày 21/12/2016), Cục Tin học và Thống kê tài chính đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, những kết quả công tác đạt được trong năm 2016 của Cục Tin học và Thống kê tài chính (THTK) đã mở đầu khá suôn sẻ cho cả giai đoạn 2016 - 2020.
 
Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Cục THTK diễn ra vào sáng nay. Ảnh: T.HHội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Cục THTK diễn ra vào sáng nay. Ảnh: T.H

Tham dự và chỉ đạo tại Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ và các đơn vị hệ thống như Thuế, Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán, Tổng cục Dự trữ.

Tin học và Thống kê tài chính đã khởi động suôn sẻ cho giai đoạn 2016 - 2020 ảnh 1 Thứ trưởng Vũ Thị Mai  tham dự và chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: T.H
 Tại Hội nghị, ông Hoàng Xuân Nam - Phó Cục trưởng Cục THTK đã báo cáo tổng kết công tác năm 2016. Ông Nam cho biết: "Năm 2016 có ý nghĩa rất quan trọng đối với ngành Tài chính, là năm đầu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều khó khăn. Ngay từ đầu năm, được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Cục THTK đã xây dựng chương trình công tác với mục tiêu “Đẩy mạnh phát triển và ứng dụng CNTT để giải quyết các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, giảm chi phí hoạt động; tăng tính minh bạch trong hoạt động của cơ quan nhà nước, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và xây dựng Bộ Tài chính điện tử”.

Theo đó, Cục THTK đã hoàn thành tốt kế hoạch công tác năm 2016 với kết quả cụ thể như sau: Tính đến ngày 20/12/2016  Cục THTK đã hoàn thành triển khai hơn 100 đề án, dự án, nhiệm vụ; tiếp nhận hơn 4.500 văn bản đến, trình Bộ 160 tờ trình, ban hành 310 Quyết định và có 1.255 công văn gửi các đơn vị. Tính đến ngày 19/12/2016, Cục THTK đã thực hiện giải ngân được 84,90% kế hoạch năm. Dự kiến đến 31/12/2016 sẽ đạt 99% và hoàn thành kế hoạch đề ra.

Đối với lĩnh vực Thống kê, trong năm qua, Cục THTK đã rất tích cực phối hợp cùng các đơn vị thuộc Bộ tổ chức triển khai thực hiện Luật như: Tham gia Ban soạn thảo 4 Nghị định hướng dẫn Luật Thống kê và trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt nhiều Văn bản góp ý kiến đối với các dự thảo Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Thống kê. Cục THTK cũng đã tham mưu trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Luật Thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thống kê tại Bộ Tài chính. 

Một điểm sáng nữa là năm 2016, Cục THTK đã hoàn thành trình Bộ phê duyệt Kế hoạch 5 năm về ứng dụng CNTT giai đoạn 2016-2020 của ngành Tài chính và các đơn vị trực thuộc. Các kế hoạch này đã được xây dựng rất kĩ lưỡng, với chất lượng khá cao. Cục THTK cũng đã hoàn thành trình Bộ phê duyệt “Đề án Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính” tại Quyết định số 2376/QĐ-BTC ngày 01/11/2016. 

Đối với công tác triển khai thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, năm 2016, Cục THTK đã xây dựng dịch vụ công mức độ 3, tích hợp lên cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính, tích hợp lên Cổng dịch vụ công Quốc gia; Hoàn thành tích hợp chương trình eDocTC với trục liên thông văn bản điện tử Chính phủ với Văn phòng Chính phủ từ 1/8/2016. Đồng thời phối hợp, hỗ trợ địa phương tổ chức tập huấn phổ biến thực hiện cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách trực tuyến mức độ 4 theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 về việc hướng dẫn đăng ký, cấp và sử dụng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các đơn vị dự toán trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục phối hợp với các đối tác trong việc hoàn thiện chương trình và hỗ trợ các Sở Tài chính trong việc triển khai dịch vụ công mức 4 về cấp mã số đơn vị có quan hệ, đến ngày 19/12 đã thực hiện cấp mã số trực tuyến được 11.043 trên tổng số 45.089 hồ sơ cấp mã số trong cả nước đạt 19,7%.

Tin học và Thống kê tài chính đã khởi động suôn sẻ cho giai đoạn 2016 - 2020 ảnh 2
Đối với công tác kiểm tra, thẩm định, Cục THTK đã đảm bảo chặt chẽ trong hồ sơ, phối hợp tốt với các đơn vị để rút ngắn thời gian thẩm định. Công tác kiểm tra được đơn vị đánh giá tốt đã phát hiện ra những thiếu sót trong quy trình chuẩn bị đầu tư, trình tự triển khai các hoạt động CNTT cũng như trong công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu, giúp cho đơn vị được kiểm tra hoàn thiện quy trình, nắm rõ hơn các quy định của nhà nước về lĩnh vực CNTT và rút kinh nghiệm trong triển khai thực hiện.

Trong công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, Cục THTK thường xuyên yêu cầu Cục CNTT các đơn vị thuộc Bộ chủ động theo dõi, nắm bắt các sự kiện, sự cố về ATTT trên thế giới và tại Việt Nam; Thực hiện các hoạt động nhằm duy trì, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong toàn ngành như: Quản lý thuê bao chứng thư số; Dò quét bảo mật ứng dụng và xử lý các vấn đề về bảo mật ứng dụng; Phân tích nhật ký, báo cáo của các hệ thống an ninh mạng; Triển khai công tác bảo vệ bí mật nhà nước; Hỗ trợ công tác đảm bảo an toàn thông tin cho người dùng tại cơ quan Bộ...

Trong công tác triển khai nhiệm vụ chung toàn ngành, năm 2016, Cục THTK đã phối hợp chặt chẽ trong triển khai nhiệm vụ với các đơn vị, hệ thống để xây dựng triển khai phần mềm ứng dụng dùng chung, phần mềm phục vụ chuyên môn nghiệp vụ như: chương trình eDocTC, nâng cấp phần mềm quản lý cán bộ Bộ Tài chính theo mô hình tập trung, nâng cấp hệ thống Trung tâm trao đổi thông tin thu Ngân sách Nhà nước tại Bộ Tài chính...

Tham gia ý kiến tại Hội Nghị, đại diện các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và đơn vị hệ thống như KBNN, Tổng cục Thuế... đều tán thành với kết quả báo cáo công tác năm 2016 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Cục THTK. Đại diện các đơn vị cũng đánh giá, năm 2016, Cục THTK đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, bao gồm cả việc quản lý nhà nuớc về CNTT và các công việc tham gia dự án cụ thể cũng như các công việc liên quan tới nhiệm kỳ kế hoạch trung hạn. Đặc biệt, theo đánh giá của các đơn vị, năm 2016, Cục THTK đã phối hợp rất chặt chẽ, từ cấp chuyên viên, phòng, Cục trong việc trao đổi trực tiếp, tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị. Nhờ vậy, Cục THTK đã giúp các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Tin học và Thống kê tài chính đã khởi động suôn sẻ cho giai đoạn 2016 - 2020 ảnh 3 Ông Đặng Đức Mai - Cục trưởng Cục THTK phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: T.H
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai đã đánh giá cao kết quả công việc mà Cục THTK cũng như các đơn vị hệ thống đã đạt được năm vừa qua. Thay mặt Lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng biểu dương nỗ lực của cán bộ Cục THTK, cũng như các đơn vị hệ thống trong lĩnh vực CNTT vì đã giúp Bộ Tài chính đạt được kết quả tốt trong năm 2016. 

Bên cạnh việc biểu dương những điểm sáng đã đạt được năm 2016, Thứ trưởng Vũ Thị Mai cũng chỉ ra một số điểm mà Cục THTK cần khắc phục trong năm 2017. Theo đó, trong năm tới, Cục THTK cần đẩy nhanh tiến độ công việc. Đồng thời nâng cao tính chủ động sáng tạo trong công việc hơn nữa. Thứ trưởng cũng đề nghị, công tác phối hợp giữa Cục THTK và Cục KHTC cũng như các đơn vị hệ thống trong năm 2017 cần tốt hơn nữa. 

Thay mặt lãnh đạo và cán bộ công chức, viên chức, ông Đặng Đức Mai - Cục trưởng Cục THTK đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng và khẳng định trong năm 2017, Cục THTK sẽ cố gắng nỗ lực hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ công việc, tăng cường sự chủ động, sáng tạo cũng như công tác phối hợp chặt chẽ để đáp ứng yêu cầu của công việc được giao.

(T.N)