Về chương trình Windown

Hỏi: Tôi đang công tác tại Phòng Ngân sách - Sở Tài chính Bắc Ninh và có sử dụng Window XP trong mạng của Sở. Làm thế nào để tôi có thể thay đổi được mật khẩu logon khi vào mạng?

Về chương trình Kế toán xã (KTXA)

Hỏi: Tháng 7 năm 2003 đơn vị tôi mới được phê duyệt quyết toán năm 2002. Sau khi được phê duyệt quyết toán năm 2002, đơn vị của tôi được chuyển số kết dư ngân sách năm 2002 vào số thu của năm 2003. Với trường hợp này, chúng tôi xử lý trong chương trình KTXA như thế nào?

Làm quen với những tiện ích của email

Tạp chí Tin học Tài chính số 45 tháng 3/2007 đã giới thiệu tới độc giả về các tiện ích xung quanh việc sử dụng email trong hệ thống Mail Notes của IBM. Trong số ra kỳ này, Tạp chí xin giới thiệu tới độc giả thêm một số tính năng cơ bản thường hay sử dụng trong hệ thống Yahoo Mail - một hệ thống email miễn phí phổ biến mà hầu như cá nhân nào cũng có.

Hãy bắt đầu làm quen với những tiện ích xung quanh việc gửi e-mail !

Hiện nay, việc trao đổi thông tin cũng như văn bản tài liệu thông qua thư điện tử (e-mail) đang là công cụ rất cần thiết và hữu ích, nhưng đa số cán bộ lại chưa khai thác hết những ứng dụng tiềm năng vốn có của hệ thống này. Vì vậy xin hãy bắt đầu với việc gửi và nhận e-mail trong chương trình đang được sử dụng tại Bộ Tài chính và các sở Tài chính (do việc sử dụng chương trình thư điện tử trong hệ thống các cơ quan đơn vị khác nhau, nên các bước tiến hành cũng khác nhau. Vì vậy chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu các chương trình khác trong các bài tiếp theo)