Ứng dụng CNTT ngành Dự trữ - tầm nhìn 2020

So với các hệ thống CNTT trong ngành Tài chính, CNTT của ngành Dự trữ được đánh giá là “thua chị kém em”, song bằng sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ CNTT, sự quyết tâm của lãnh đạo ngành Dự trữ, việc ứng dụng CNTT phục vụ nhiệm vụ chính trị của ngành đã đạt được nhiều thành quả rất đáng ghi nhận. Nổi bật trong số đó phải kể đến: Hệ thống chương trình quản lý vật tư hàng hóa, kho tàng Dự trữ Nhà nước (DTNN); Hệ thống tổng hợp thông tin báo cáo thống kê về hoạt động của ngành Dự trữ Quốc gia (DTQG); Ứng dụng CNTT hỗ trợ các hoạt động quản lý nội bộ Tổng cục DTNN...

Hệ thống chương trình quản lý vật tư hàng hóa, kho tàng DTNN đã được chính thức đưa vào hoạt động. Ảnh: Chí Thanh.Hệ thống chương trình quản lý vật tư hàng hóa, kho tàng DTNN đã được chính thức đưa vào hoạt động. Ảnh: Chí Thanh.

“Bước tiến lớn trong ứng dụng CNTT

Đầu năm 2012, hệ thống chương trình quản lý vật tư hàng hóa, kho tàng DTNN đã được chính thức đưa vào hoạt động từ Tổng cục đến các Chi cục DTNN. Sự kiện này đánh dấu bước tiến lớn trong công tác phát triển và triển khai ứng dụng CNTT phục vụ quản lý‎, điều hành tác nghiệp trong lĩnh vực DTNN.

Theo đánh giá, chương trình này đã quản lý đầy đủ thông tin trong quy trình nghiệp vụ quản lý hàng và quản lý chất lượng bảo quản. Cụ thể, toàn bộ các thông tin, từ kế hoạch cho đến phê duyệt kế hoạch đấu thầu, phê duyệt giá, quản lý tiến độ, cũng như việc cấp phát nguồn vốn để mua hàng dự trữ của Tổng cục đều đã được điều hành thông qua hệ thống chương trình.

Đặc biệt, toàn bộ các thông tin về tiến độ nhập, xuất, kể cả nhập mua mới, cũng như là xuất cứu trợ cho địa phương đều đã được theo dõi thông qua chương trình. Từ đó, cung cấp thông tin kịp thời, phục vụ cho việc điều hành một cách linh hoạt của lãnh đạo Tổng cục trong việc triển khai các nhiệm vụ chính trị của ngành.

Năm 2012, cũng đánh dấu một bước tiến, khi lần đầu tiên, một hệ thống chỉ tiêu thống kê DTQG được triển khai xây dựng. Theo đó, đã bước đầu tạo được một hệ thống thông tin kết nối liên hoàn, đa chiều giữa Tổng cục, các đơn vị thuộc các Bộ ngành quản lý hàng DTQG, Bộ Tài chính; Cung cấp khả năng khai thác thông tin báo cáo tổng hợp, báo cáo thống kê theo các tiêu chí khác nhau phục vụ số liệu quản lý cho lãnh đạo Tổng cục DTNN, lãnh đạo Bộ Tài chính, Chính phủ; Quản lý thông tin dữ liệu về hàng hóa dự trữ tập trung, thực hiện công tác thống kê phục vụ yêu cầu phân tích, đánh giá, xây dựng kế hoạch hàng năm, chỉ đạo điều hành, hoạch định chính sách, chiến lược phát triển của ngành...

Song song với công tác ứng dụng CNTT phục vụ hoạt động nghiệp vụ DTQG, với mục tiêu từng bước hiện đại hóa công tác quản lý và điều hành nội bộ, nhằm đáp ứng các yêu cầu ứng dụng CNTT vào công tác nghiệp vụ phù hợp với mục tiêu phát triển CNTT của ngành DTQG trong giai đoạn mới. Tổng cục DTNN cũng đã xây dựng và triển khai một số ứng dụng “lõi” cho công tác này như: Nâng cấp cổng thông tin điện tử Tổng cục DTNN từ nền công nghệ VPortal do công ty trong nước phát triển, sang nền công nghệ Microsoft SharePoint Portal với nhiều vượt trội về tính năng, hiệu năng, độ an toàn, dịch vụ hỗ trợ, khả năng tích hợp, khả năng mở rộng sau này, cũng như dễ sử dụng và quản lý hệ thống, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử theo quy định hiện hành. Đưa chương trình quản lý văn bản và hồ sơ công việc (eDocman) vào sử dụng tại Văn phòng cơ quan Tổng cục DTNN. Theo đó, toàn bộ quá trình văn bản đi, đến và chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục DTNN đều thực hiện trên ứng dụng văn bản điện tử, giảm thiểu khối lượng công việc thủ công, giúp cho công tác quản lý, chỉ đạo điều hành được nhanh chóng, dễ dàng hơn...

Điểm mặt những khó khăn

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, khi đánh giá về hiện trạng ứng dụng CNTT trong ngành Dự trữ, ông Nguyễn Trần Duy, Phó Cục trưởng - phụ trách Cục CNTT, Tổng cục DTNN cũng thẳng thắn thừa nhận: So với yêu cầu nghiệp vụ quản lý đặc thù của ngành, hệ thống ứng dụng CNTT trong ngành Dự trữ hầu như mới ở mức cơ bản, việc ứng dụng các chương trình ứng dụng vào trong công tác quản lý mới chỉ ở bước đầu.

Bên cạnh đó, một số chương trình ứng dụng khác tại hệ thống DTNN như Quản lý văn thư lưu trữ, quản lý kiểm kê tài sản cố định, quản lý vật tư hàng hóa và kho tàng... được triển khai phục vụ các mặt hoạt động của Tổng cục, nhìn chung không mang tính hệ thống, không liên kết giữa các nghiệp vụ quản lý của ngành.

Thêm vào đó, những điều kiện cần thiết để phục vụ cho việc tổ chức xây dựng hệ thống ứng dụng ngành Dự trữ hiện nay cũng ở mức ban đầu. Cụ thể, hệ thống mạng và trang thiết bị tại các Cục DTNN khu vực còn thiếu và chưa đáp ứng được khả năng đảm bảo an toàn an ninh thông tin. Tại các Chi cục đến nay vẫn chưa được xây dựng hệ thống mạng LAN và kết nối hạ tầng truyền thông.

Do đó, việc triển khai các ứng dụng có dữ liệu xuất phát từ các đơn vị tại đây gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình cập nhật dữ liệu (Hiện nay, việc nhập liệu cho ứng dụng quản lý vật tư hàng hóa tại các Chi cục phải fax hoặc in ra để chuyển về Văn phòng Cục DTNN khu vực để nhập liệu - PV)...

Mặt khác, theo ông Duy, việc xây dựng tính chuyên môn hóa cao theo vị trí công việc bước đầu đã thực hiện tại Cục CNTT thuộc Tổng cục, tuy nhiên còn có nhiều hạn chế như: cán bộ kiêm nhiệm nhiều vị trí nên công tác chuyên môn hóa và đào tạo theo vị trí công việc rất khó. Trong khi đó, xu thế công nghệ tập trung ngày càng cao, đòi hỏi đội ngũ cán bộ cần được tăng cường.

Trên thực tế, do công tác ứng dụng CNTT của Tổng cục mới được đẩy mạnh trong khoảng 4 năm gần đây, vì vậy lực lượng cán bộ CNTT của đơn vị chưa tương xứng với yêu cầu đẩy nhanh hiện đại hóa ứng dụng CNTT trong ngành DTQG, đặc biệt là kỹ năng quản lý các dự án lớn theo mô hình tập trung còn rất khiêm tốn.

“Điểm khó khăn lớn nhất đặt ra hiện nay là cần phải cải cách các quy trình nghiệp vụ theo các lộ trình rõ ràng, cùng với việc quy hoạch lại toàn bộ hệ thống - đây là điểm then chốt trong việc tổ chức các hệ thống phần mềm ứng dụng phục vụ công tác hiện đại hóa”, ông Duy nhấn mạnh.

Đã có chiến lược dài hơi

Ngày 11/9/2012, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ đã ký ban hành Quyết định số 2271/QĐ-BTC, phê duyệt Kế hoạch ứng dụng CNTT của Tổng cục DTNN giai đoạn 2011 - 2015. Đây là cơ sở pháp l‎ý quan trọng để Tổng cục DTNN hoạch định chiến lược và xây dựng kế hoạch phát triển trung, dài hạn.

“Kế hoạch ứng dụng CNTT được Bộ phê duyệt đã chuyển trạng thái “ăn đong” hàng năm hiện nay của hệ thống CNTT ngành Dự trữ, sang trạng thái “dài hơi”, với định hướng, quy hoạch có tính đồng bộ cao”, ông Nguyễn Trần Duy, Phó Cục trưởng - phụ trách Cục CNTT, Tổng cục DTNN hồ hởi chia sẻ...

Để đáp ứng các yêu cầu quản lý trong thời gian tới, đặc biệt là theo lộ trình triển khai Luật Dự trữ Quốc gia đã được Quốc hội thông qua, Tổng cục DTNN đã đặt ra 5 mục tiêu cho giai đoạn từ 2011 đến 2015, cụ thể như sau:

Thứ nhất, đưa tin học vào quy trình nghiệp vụ quản lý, nâng cao hiệu quả công việc, cải thiện thời gian làm việc, cải tiến hoàn thiện hệ thống các quy trình nghiệp vụ. Nâng mức đáp ứng của việc ứng dụng CNTT trong các quy trình quản lý đạt mức cao.

Thứ hai, hoàn thiện mạng tại các Cục DTNN khu vực và xây dựng mạng cục bộ cho các Chi cục; kết nối vào hạ tầng truyền thông của ngành Tài chính theo quy hoạch chuẩn quốc gia và quốc tế; đảm bảo hạ tầng trao đổi thông tin an toàn, chính xác, nhanh chóng cho toàn bộ các bài toán ứng dụng theo hướng quản lý tập trung, xử lý trực tuyến.

Thứ ba, xây dựng hệ thống ứng dụng CNTT, cung cấp các công cụ phục vụ xử lý tác nghiệp nhanh, chính xác, tin cậy; điều hành thông suốt mạng thông tin nội bộ, hỗ trợ việc ra quyết định chỉ đạo điều hành và hoạch định chính sách của lãnh đạo các cấp nhanh và kịp thời

Thứ tư, nâng cao chất lượng công tác quản lý nguồn lực nội bộ như con người, kinh phí và tài sản; toàn bộ các cán bộ nghiệp vụ có kiến thức tin học căn bản, đủ khả năng thao tác vận hành các ứng dụng tác nghiệp; đội ngũ cán bộ tin học được đào tạo hiểu biết chắc về nghiệp vụ, giỏi về chuyên môn đảm bảo tiếp nhận, vận hành toàn bộ hệ thống thông tin hiện đại.

Thứ năm, duy trì và khai thác hiệu quả hệ thống thông tin dữ liệu dạng điện tử, tiến tới kết nối thông tin với các Bộ, ngành quản lý mặt hàng DTNN.

Để làm được điều đó, theo ông Duy, hệ thống thông tin, ứng dụng CNTT phải được triển khai thống nhất, đồng bộ trong toàn bộ các đơn vị từ Tổng cục tới các Cục DTNN khu vực và các Chi cục DTNN trong toàn quốc; xây dựng cơ sở dữ liệu hàng hóa dự trữ; triển khai tổng hợp, trao đổi thông tin về hàng dự trữ với các Bộ, ngành. Quá trình triển khai thực hiện cũng phải được cụ thể với những giải pháp và kế hoạch triển khai xây dựng trong các lĩnh vực: Xây dựng và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật; Xây dựng cơ sở dữ liệu DTQG; Xây dựng triển khai hệ thống ứng dụng ngành Dự trữ và hệ thống quản lý hành chính Nhà nước; Đào tạo về CNTT; Quản lý hoạt động ứng dụng CNTT...

(Minh Hiếu)