Canada cung cấp hơn 13 triệu đô la hỗ trợ thúc đẩy thương mại tại Đông Nam Á

(eFinance Online) - Hôm nay, bà Chrystia Freeland, Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Canada, thông báo, trong khuôn khổ chương trình thúc đẩy thương mại, Canada sẽ cung cấp hơn 13 triệu đô la dành cho các dự án nhằm giúp những người lao động dễ bị tổn thương nhất tại Đông Nam Á thành công hơn trong kinh doanh. 
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Hợp tác với Tổ chức Hợp tác Kinh tế và Phát triển (OECD), dự án Hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ASEAN của Canada và Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) cung cấp 11,9 triệu đô la trong 5 năm nhằm hỗ trợ đối thoại chính sách tốt hơn giữa các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) và các nhà làm chính sách để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đưa ra những chính sách thuận lợi cho kinh doanh và liên quan đến SME tại mỗi nước thành viên của ASEAN, xây dựng môi trường kinh doanh tốt hơn cho các SME trong khu vực.

Kết quả mong muốn đạt được là xây dựng được các SME có khả năng cạnh tranh, tự lực cánh sinh và sáng tạo để đóng góp vào phát triển bền vững, quan tâm đến tất cả tại khu vực ASEAN, hội nhập không ngừng vào Cộng đồng Kinh tế ASEAN.

Bên cạnh đó,Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc tế (IDRC) sẽ đầu tư 1,7 triệu đô la để nghiên cứu làm thế nào việc tham gia các chuỗi giá trị toàn cầu có thể thúc đẩy công ăn việc làm và điều kiện lao động tốt hơn trong các ngành may mặc, điện tử và nông nghiệp công nghiệp tại Đông Nam Á. Nhiều ngành nghề trong những khu vực này sử dụng rất nhiều nhân công tay nghề thấp, đặc biệt là phụ nữ.

Dự án Hỗ trợ tham gia các chuỗi giá trị toàn cầu tại Đông Nam Á sẽ hỗ trợ hợp tác nghiên cứu các chuỗi giá trị toàn cầu và xây dựng một diễn đàn cho các nhà quản lý, các nhà sản xuất, những lãnh đạo tiềm năng tìm hiểu làm thế nào việc tham gia các chuỗi giá trị toàn cầu một cách hiệu quả có thể tạo ra việc làm nhiều hơn, tốt hơn.

Mục đích của dự án nhằm cung cấp cho các nhà làm chính sách và các bên liên quan kiến thức, đào tạo, công cụ và các nguồn lực cần thiết để sao cho các SME, đặc biệt là các SME do phụ nữ điều hành, có khả năng cạnh tranh, tự lực cánh sinh và có thể tiếp cận các thị trường quốc tế. 

“Một xã hội thịnh vượng và tiến bộ được xây dựng trên sự phát triển mạnh mẽ và quan tâm đến tất cả. Canada tự hào ủng hộ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong toàn thể khu vực ASEAN nhằm đảm bảo thương mại quốc tế tác động tích cực đối với tăng trưởng kinh tế và mức sống. Thông qua chương trình thúc đẩy thương mại của Canada, công việc của chúng tôi hiện nay nhằm bảo đảm sao tất cả các thành phần trong xã hội trên toàn thế giới đều được thụ hưởng và nhận thấy những lợi ích này.” - Chrystia Freeland, P.C., M.P., Bộ trưởng Thương mại Quốc tế nhấn mạnh. 

(T.H)