EU góp 2 triệu USD thúc đẩy nước đang phát triển tham gia vòng đàm phán Đô-ha

Theo Vụ Chính sách thương mại đa biên (Bộ Công Thương), Liên minh châu Âu (EU) vừa cam kết bổ sung 2 triệu Euro cho Quỹ Tín thác Toàn cầu của Chương trình Nghị sự Phát triển Đô-ha (DDAGTF) và 100.000 Euro để đánh giá hiệu quả hoạt động của Quỹ này. 

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Nguồn đóng góp trên sẽ hỗ trợ các nước đang phát triển và kém phát triển (LDCs) tích cực tham gia vào Vòng đàm phán Đô-ha. Quỹ này sẽ tài trợ cho khoảng 280 hoạt động mỗi năm, chủ yếu là đào tạo chuyên sâu ở cấp quốc gia và khu vực, bao gồm tất cả các lĩnh vực liên quan đến thương mại như thuận lợi hoá thương mại, nông nghiệp và dịch vụ.

Với những đóng góp này, EU đã một lần nữa thể hiện cam kết lâu dài của mình về việc giúp đỡ các nước đang và kém phát triển tận dụng những lợi ích từ thương mại và hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế toàn cầu. EU và các nước thành viên vẫn là nhà tài trợ hàng đầu cho các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến thương mại. Điều này một lần nữa được minh chứng bằng đóng góp mới nhất của EU vào DDAGTF.

Tổng cộng, Liên minh châu Âu đã đóng góp 10,6 triệu Euro cho DDAGTF kể từ năm 2003. Quy tắc thương mại có thể đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ phát triển khi được áp dụng phù hợp với nhu cầu và ưu tiên của một quốc gia. Việc tài trợ thông qua DDAGTF là chìa khóa cho các nước đang phát triển hội nhập sâu hơn vào hệ thống thương mại toàn cầu.

(Thanh Huyền)