Giải Nobel kinh tế thuộc về 3 người Mỹ

Hôm qua (14/10), Viện Hàn lâm khoa học Hoàng gia Thụy Điển chính thức xướng danh 3 kinh tế gia người Mỹ đoạt giải Nobel kinh tế năm 2013 vì công trình “phân tích thực tế về giá cả tài sản".

Giải Nobel kinh tế thuộc về 3 người Mỹ

Giá trị giải thưởng gồm 8 triệu krona Thụy Điển (1.2 triệu đôla), sẽ được chia đều cho 3 ông Eugene Fama, Lars Peter Hansen và Robert Shiller đã "đặt nền móng cho sự hiểu biết hiện tại của giá tài sản".

Ông Eugene Fama đến từ Đại học Chicago được khen ngợi vì chứng minh được rằng giá cổ phiếu là cực kỳ khó dự đoán về ngắn hạn. Trong khi ông Fama đã có "một tác động sâu rộng" cho những nghiên cứu sau này, và cũng có thể thay đổi thói quen thị trường. Ông Lars Peter Hansen, cũng từ Đại học Chicago, đã được nhận giải thưởng vì đã hình thành một phương pháp thống kê có thể kiểm tra lý thuyết về định giá tài sản.

Được biết, giải Nobel về kinh tế - tên gọi chính thức là Giải Sveriges Riksbank về khoa học kinh tế - tưởng niệm ông Alfred Nobel, được thành lập vào năm 1968. Đây không phải là một trong những giải thưởng nguyên thủy do kỹ nghệ gia, đồng thời là nhà sáng chế thuốc nổ Alfred Nobel người Thụy Điển thành lập vào năm 1895.

(Nam Phương)