IFC thúc đẩy hoạt động ngân hàng bền vững tại các thị trường mới nổi

IFC - tổ chức thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới, đã tổ chức một diễn đàn tại Tokyo với sự tham dự của hơn 100 đại diện các ngân hàng và cơ quan quản lý đến từ các thị trường mới nổi nhằm khuyến khích áp dụng những thông lệ ngân hàng bền vững với mục tiêu tăng cường quản trị rủi ro, mở rộng tín dụng, bảo vệ môi trường và tăng trưởng kinh tế.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Mang tên Cộng đồng Trao đổi Kinh nghiệm, đây là lần đầu tiên diễn đàn này được tổ chức tại châu Á, tập hợp các ngân hàng, tổ chức tín dụng xuất khẩu, tổ chức tài chính phát triển hàng đầu, cùng đại diện các cơ quan quản lý từ các nước Bangladesh, Trung Quốc, Mông Cổ, Nigieria, Peru, Philipines, Nga và Việt Nam. Tại đây, các đại biểu thảo luận những phương thức giúp các tổ chức tài chính tăng cường áp dụng các tiêu chuẩn môi trường và xã hội, cũng như Bộ Tiêu chuẩn Phát triển Bền vững của IFC trong lĩnh vực đầu tư tư nhân ở các thị trường mới nổi. Bộ tiêu chuẩn này đã được áp dụng tại hơn 100 tổ chức tài chính trên khắp thế giới, trong đó có toàn bộ 78 ngân hàng tham gia Các Nguyên tắc Xích đạo, một chương trình khung về quản trị rủi ro tín dụng được sử dụng để thẩm định và quản lý các rủi ro môi trường và xã hội trong các dự án được cấp vốn.   

“Diễn đàn này cung cấp nền tảng kiến thức quan trọng cho các tổ chức tài chính tham gia Các Nguyên tắc Xích đạo cũng như các tổ chức tài chính nói chung. Diễn đàn giúp chúng tôi duy trì cơ chế quản trị rủi ro môi trường và xã hội tiên phong trong đầu tư tư nhân ở các thị trường mới nổi. Các Nguyên tắc Xích đạo đã đạt được nhiều thành quả đáng kể trong vòng 10 năm qua, và chúng tôi muốn tiếp tục hợp tác với IFC nhằm tăng cường chia sẻ kiến thức và mở rộng phạm vi áp dụng quốc tế về nghiệp vụ ngân hàng bền vững.” - bà Mercedes Sotoca, Trưởng Bộ phận Quản trị Rủi ro Môi trường và Xã hội của ING kiêm Chủ tịch Ban Điều hành Các Nguyên tắc Xích đạo cho biết.

Đây là năm thứ 10 kể từ khi Các Nguyên tắc Xích đạo đi vào hoạt động, với số lượng các ngân hàng áp dụng các nguyên tắc này đã tăng từ 10 lên 78. IFC là tổ chức đa phương lớn nhất thực hiện cho vay, góp vốn vào các doanh nghiệp tư nhân ở các thị trường mới nổi, đồng thời cũng là tổ chức đi đầu trong việc áp dụng những tiêu chuẩn bền vững về môi trường và xã hội trong các hoạt động đầu tư của mình.

“IFC nhận thấy quản trị rủi ro môi trường và xã hội đang giúp các ngân hàng đưa ra những quyết định cấp tín dụng hiệu quả hơn. Giải pháp này cũng mở ra những cơ hội cho vay mới, ví dụ như các dự án về sử dụng hiệu quả năng lượng, nguồn nước, cho ngày càng nhiều tổ chức tài chính hơn nữa.” - bà Karin Finkelston, Phó Chủ tịch IFC phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương khẳng định.

(HTH)