Kinh tế thế giới vẫn chưa phục hồi vững chắc

Theo nhận định của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, kinh tế thế giới tiếp tục hồi phục chậm và chưa thực sự bền vững do tăng trưởng của các nền kinh tế mới nổi chậm lại và sự phục hồi của Eurozone cùng Nhật Bản chưa thực sự vững chắc. Tuy nhiên, kinh tế thế giới trong năm 2014 được kỳ vọng cải thiện hơn năm 2013.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.
OECD dự báo tốc độ tăng GDP toàn cầu 2013 là 2,7%, giảm so với mức dự báo 3,1% tháng 5/2013; và năm 2014 là 3,6%, giảm so với mức 4,0% tại dự báo tháng 5/2013. Trong quý III/2013, kinh tế châu Âu tăng trưởng 0,1% so với mức tăng 0,3% của quý trước; Nhật Bản tăng trưởng giảm một nửa so với mức 1.9% của quý II/2013.   
 
Trong khi đó, kinh tế Mỹ tiếp tục đà hồi phục với tăng trưởng GDP quý III ở mức 2,8%, cao hơn dự báo, làm tăng khả năng Fed giảm dần gói QE3 trong năm 2014. Tuy nhiên, lộ trình thu hẹp được dự báo sẽ không gây sốc. Tuy nhiên, các nền kinh tế mới nổi tiếp tục đối mặt với sự mất giá của đồng nội tệ, cầu nội địa yếu, thâm hụt cán cân thanh toán tăng cao và vấn đề cải cách kinh tế, do đó, dự báo khó có thể duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong năm 2014. OECD dự báo GDP Ấn Độ sẽ tăng 3,4% năm nay và 5,1% năm 2014, giảm so với mức 5,7% và 6,6% năm ngoái; Conference Board dự báo GDP các nền kinh tế đang phát triển sẽ giảm xuống 4,6% trong năm 2014, so với 4,7% trong năm nay.  
 
Điểm nổi bật trong tháng 11 là Trung Quốc đã đưa ra một loạt kế hoạch cải cách kinh tế trong Hội nghị TW3 khóa XVI, trong đó chủ trương nâng cao vai trò thị trường, giảm sự can thiệp của chính phủ, tăng cường vai trò kinh tế tư nhân.
 
Riêng Việt Nam, kinh tế vĩ mô năm 2013 đã từng bước ổn định. Tăng trưởng và sản xuất đã có sự chuyển biến tích cực đi lên về cuối năm. Tuy nhiên, tăng trưởng vẫn còn ở mức thấp, cân đối ngân sách còn nhiều thách thức và các doanh nghiệp vẫn chưa thực sự thoát khỏi khó khăn là những vấn đề tiếp tục đặt ra cho năm 2014.
 
(T.Hương)