Nền kinh tế Trung Quốc sẽ quay lại đà tăng trưởng cao

Trong khi kinh tế thế giới tiếp tục hồi phục chậm và chưa thực sự bền vững do tăng trưởng của các nền kinh tế mới nổi chậm lại và sự phục hồi của Eurozone cùng Nhật Bản chưa thực sự vững chắc thì mới đây, Viện Nghiên cứu Chiến lược Kinh tế Tài chính thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc đã dự báo tốc độ tăng trưởng GDP năm 2014 của nước này sẽ đạt 7,8%.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Kinh tế Trung Quốc thời gian qua tồn tại những bất ổn do cầu trong và ngoài nước sụt giảm và đặc biệt, việc đẩy mạnh điều chỉnh cơ cấu kinh tế cũng ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế lớn này. Tuy vậy, năm 2013 nước này đã trải qua quá trình ổn định và phục hồi và theo dự tính, GDP của Trung Quốc trong năm 2013 sẽ đạt 7,7%, CPI dừng ở mức 2,6%, tỷ lệ tăng trưởng kim ngạch đầu tư, tiêu dùng và ngoại thương lần lượt đạt 20,3%, 13,0% và 7,6%. 

"Điểm nổi bật trong tháng 11/2013 là Trung Quốc đã đưa ra một loạt kế hoạch cải cách kinh tế trong Hội nghị TW3 khóa XVI, trong đó chủ trương nâng cao vai trò thị trường, giảm sự can thiệp của chính phủ, tăng cường vai trò kinh tế tư nhân. Và mặc dù kinh tế Trung Quốc năm tới sẽ đối mặt với những nhân tố ảnh hưởng từ cuộc cải cách thể chế và điều chỉnh cơ cấu kinh tế, nhưng cải cách cũng đem lại tâm lý tích cực cho ổn định, vì vậy kinh tế Trung Quốc về tổng thể sẽ vận hành ổn định." - “Báo cáo vận hành kinh tế vĩ mô Trung Quốc 2013 - 2014” chỉ rõ.

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới tiếp tục hồi phục, tuy chậm nhưng được kỳ vọng năm 2014 sẽ cải thiện hơn năm 2013, bên cạnh khả năng quay trở lại mức tăng trưởng cao, dự báo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) năm 2014 của Trung Quốc cũng sẽ tăng lên 2,8%; tỷ lệ tăng trưởng kim ngạch đầu tư, tiêu dùng và ngoại thương sẽ lần lượt là 20,1%, 13,3% và 7,0%. 

(HTH)