Tháng 10/2007: Đại hội Vệ sĩ mạng Việt Nam

Các vệ sĩ mạng Việt Nam sẽ tham gia "Đại hội Vệ sĩ mạng" ngày 12-13/10/2007 tại Hội trường Thành uỷ TP. HCM.

Nhóm chuyên gia an ninh mạng hoạt động tại APECNhóm chuyên gia an ninh mạng hoạt động tại APEC

“Đại hội Vệ sĩ mạng Việt Nam” do Tạp chí Tin học & Đời sống, Tạp chí Thế giới số và Công ty Misoft đồng tổ chức nhằm cảnh báo những nguy cơ bảo mật và tăng cường nhận thức cho các tổ chức, doanh nghiệp về an toàn thông tin.

Một số nội dung sẽ được thảo luận tại buổi hội thảo như Toàn cảnh bảo mật mạng 2007, Thảm hoạ mới về an toàn thông tin và kế hoạch dự phòng, Xu hướng Wi-Fi và giải pháp bảo mật, Giải pháp bảo mật toàn diện dành cho doanh nghiệp, Nguy cơ trong giao dịch thanh toán (thương mại điện tử), chơi chứng khoán trực tuyến và giải pháp bảo mật, Tiêu chuẩn bảo mật ISO 27001, Kỹ thuật tấn công và phòng thủ website, Giải pháp bảo mật ngân hàng điện tử...

(Theo Bưu Điện điện tử)