Thay đổi bộ diện của Châu Á Thái Bình Dương

Nhằm đánh giá các nguồn tăng trưởng trong tương lai của khu vực Châu Á Thái Bình Dương, tiềm năng của nó, và những thách thức khác nhau khu vực này phải đối mặt, bao gồm cả cơ sở hạ tầng đáp ứng nhu cầu về nội dung và cung cấp năng lượng cần thiết, công ty toàn cầu về năng lượng giữa dòng và năng lượng hạ lưu Puma Energy vừa công bố báo cáo “Thay đổi bộ diện của Châu Á Thái Bình Dương”.

Châu Á Thái Bình Dương “sản xuất” khoảng 30% GDP thế giới và chiếm khoảng 40% nhu cầu năng lượng toàn cầu. Châu Á Thái Bình Dương “sản xuất” khoảng 30% GDP thế giới và chiếm khoảng 40% nhu cầu năng lượng toàn cầu.

Báo cáo cho thấy, Châu Á Thái Bình Dương là khu vực năng động nhất của nền kinh tế toàn cầu vài thập kỷ qua. Tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm của châu Á trong 10 năm qua đã liên tục vượt quá mức trung bình của toàn cầu.

Châu Á Thái Bình Dương “sản xuất” khoảng 30% GDP thế giới và chiếm khoảng 40% nhu cầu năng lượng toàn cầu. Trong 20 năm tới nhu cầu của khu vực về năng lượng sẽ tăng đáng kể (năng lượng là khoảng 50%, dầu 40%). Trong đó, nhu cầu dầu mỏ của các nền kinh tế kém phát triển của Châu Á Thái Bình Dương sẽ tăng gấp đôi và nhập khẩu dầu sẽ tăng gấp ba. Ngược lại, nhu cầu năng lượng của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế dự kiến ​​hầu như không tăng, thậm chí nhu cầu về dầu giảm, khoảng 20%.

Theo báo cáo, mặc dù có hiệu suất tăng trưởng ấn tượng, song gần đây khu vực này đã có những dấu hiệu tăng trưởng chậm. Một số nền kinh tế đang có nguy cơ rơi vào cái gọi là “Bẫy thu nhập trung bình”, trong khi những nước khác lại có nguy cơ trở thành quá phụ thuộc vào tín dụng để thúc đẩy tăng trưởng.

Chính vì vậy, báo cáo cho rằng, việc đưa ra cơ chế khuyến khích phù hợp, đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng và công nghệ, nâng cao chất lượng chi tiêu của công chúng, phát triển hơn nữa mối quan hệ thương mại và khuyến khích sự phát triển của hệ thống tài chính cần là ưu tiên của khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

“Nỗ lực để cùng lúc nuôi dưỡng sự cân bằng của tổng hợp nhu cầu và khuyến khích cải cách phía cung thích hợp là rất quan trọng. Quá trình này sẽ trở nên phức tạp, đòi hỏi, đa dạng và có kết thúc mở”, báo cáo khẳng định...

(GN)